TAILIEUCHUNG - Công nhận rừng giống chuyển hóa

Tham khảo tài liệu 'công nhận rừng giống chuyển hóa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Công nhận rừng giống chuyển hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không quy định Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn 1. Bước 1 giống cây trồng lâm nghiệp tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Văn nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận không đủ 2. Bước 2 y . thủ tục đề nghị tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ. 3 Bước 3 Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế đối chiếu với hồ sơ nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định tờ trình và trình Sở Nông Tên bước Mô tả bước nghiệp và Phát triển nông thôn ký cấp chứng chỉ. Tổ chức cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Phát triển lâm nghiệp 4. Bước 4 . .A . . nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu. 2. - Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống Số bộ hồ sơ 02 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN