TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 162

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 162', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | search hay hiếm hơn nữa là phải tìm một vài file trong đĩa CD 2003 server. Trung bình phải mất từ 3-10 ngày bạn mới tìm ra đủ file liệu bạn có thật kiên nhẫn để cuối cùng có đĩa XPE tuyệt vời này không 1 Đầu tiên bạn phải biết sơ qua tên các file INF của plug-in XPE này đó là các file Riêng có 2 file khó tìm file nhất không cần thiết nên bỏ qua và z_xpe- nên nhập chung vào . Bạn bắt đầu mở từng file INF trong đó trước tiên nghiên cứu bạn thấy có rất nhiều file trong Sourcediskfiles bạn cứ tìm từng file một trong system32Windows chép từng file ấy vào plug-in chung của XPE. Những file nào khó tìm quá tránh bị lỗi sau này làm ra ISO bạn có thể đánh dấu trước file ấy nhưng vẫn phải gắng tìm sau này. Riêng các file có sẵn dấu bạn chỉ bỏ dấu để cài file ấy theo nhu cầu nhưng không có không sao cả. Phần Registry trong từng file INF tuyệt đối bạn không nên đụng đến nếu bạn chưa rành cách sửa lại theo nhu cầu. Bạn có nhiệm vụ chủ yếu tìm sao cho ra đủ các file bổ sung cho XPE mà thôi. 2 File phải sữa lại theo nhu cầu . Bạn mở bằng notepad chỉnh lại các dòng sau Swap file có bỏ 1 dòng 0x7 ControlSet001ControlSession ManagerMemory Management PagingFiles 512 512 Nên chọn task bar nằm ở dưới đáy màn hình dễ dùng hơn. TaskBar on Bottom - No Autohide 0x3 SoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionExplore rStuckRects2 Settings 28 00 00 00 ff ff ff ff 02 00 00 00 03 00 00 00 3f 00 00 00 1e 00 00 00 fe ff ff ff e4 02 00 00 02 04 00 00 02 03 00 00 3 bạn nên chỉnh lại 1 tí như sau cho hwpnp plug-in chạy lúc khởi động để phần cập nhật hầu hết driver phần cứng máy tính Dòng này nằm sau phần Enable some sound events 0x1 MicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnceEx900 144 -m HwPnp - Install Driver all @USB @HDC PCIVEN 4 Trong file bạn nên bỏ dấu trước các