TAILIEUCHUNG - Các yếu tố môi trường và thức ăn nuôi tôm

Mặc dù trong ao có mầm bệnh, nhưng điều kiện môi trường tốt (nằm trong ngưỡng thích hợp, ổn định) bệnh tật sẽ ít xảy ra. Ngược lại, nếu môi trường không tốt và có nhiều biến động, vượt ra ngoài ngưỡng thích hợp thì sức khoẻ của tôm sẽ suy yếu, mầm bệnh có nhiều cơ hội để xâm nhập và phát triển, dịch bệnh sẽ xảy ra. | n r Ả Á V À A. A J 1 Æ w Æ J Æ Các yêu tô môi trường và thức ăn nuôi tôm Nguồn ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CỦA TÔM NUÔI Mặc dù trong ao có mầm bệnh nhưng điều kiện môi trường tốt nằm trong ngưỡng thích hợp ổn định bệnh tật sẽ ít xảy ra. Ngược lại nếu môi trường không tốt và có nhiều biến động vượt ra ngoài ngưỡng thích hợp thì sức khoẻ của tôm sẽ suy yếu mầm bệnh có nhiều cơ hội để xâm nhập và phát triển dịch bệnh sẽ xảy ra. Vụ đông xuân hằng năm được tính từ tháng 8 năm trước tới tháng 2 năm sau âm lịch là mùa mưa nhiệt độ nước thường xuống thấp dưới 250C môi trường nước biển có sự biến động liên tục do các cơn bão áp thấp nhiệt đới gió mùa Đông Bắc hoặc các cơn mưa lớn kéo dài. Vì thế quản lý môi trường ao nuôi ở giới hạn thích hợp và ổn định trong vụ này là rất khó khăn. Bà con cần phải lưu ý vụ này sức khoẻ tôm kém đi trong khi các loại mầm bệnh đặc biệt là virus đốm trắng lại có nhiều cơ hội phát triển xâm nhập và gây tác hại. NÊN DÙNG THỨC ĂN TỔNG HỢP Khi sử dụng thức ăn tươi hoặc thức ăn kém chất lượng trong ao nuôi tôm có thể xảy ra một số vấn đề như sau - Môi trường ao nuôi nhanh chóng bị ô nhiễm do thức ăn tươi bị ươn thối hoặc thức ăn kém chất lượng tôm chê nên dư thừa gây ô nhiễm môi trường. - Có nhiều loại mầm bệnh xâm nhập vào ao nuôi theo con đường thức ăn. Trong thức ăn tươi hoặc thức ăn kém chất lượng sẽ mang nhiều mầm bệnh hơn so với thức ăn tổng hợp có chất lượng tốt. Đặc biệt thức ăn tươi còn là vật trung gian đưa vào ao những loại mầm bệnh nguy hiểm như Virus đốm trắng tác nhân gây bệnh bào tử nhỏ vi khuẩn Vibrio. - Dùng thức ăn kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nuôi tôm giảm sức đề kháng tăng sự mẫn cảm của tôm với mầm bệnh. Do vậy dùng thức ăn tổng hợp có chất lượng tốt để nuôi tôm là một hướng phòng bệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN