TAILIEUCHUNG - 10 viên gạch xây nên bức tường chiến lược trong kinh doanh

Thông thường, những người chịu trách nhiệm soạn thảo chiến lược cho công ty luôn cho rằng công tác hoạch định chiến lược là một quá trình phức tạp. Thật ra, đó là do họ đã không nắm bắt được sự đơn giản và rõ ràng của các khái niệm về chiến lược, cũng như không biết chính xác đâu là những nhân tố chính để đạt được thành công. Michael Porter, nhà hoạch định chiến lược có uy tín nhất trên thế giới, đã đi nhiều nơi để thuyết trình về vấn đề này | 10 viên gạch xây nên bức tường chiến lược Thông thường những người chịu trách nhiệm soạn thảo chiến lược cho công ty luôn cho rằng công tác hoạch định chiến lược là một quá trình phức tạp. Thật ra đó là do họ đã không nắm bắt được sự đơn giản và rõ ràng của các khái niệm về chiến lược cũng như không biết chính xác đâu là những nhân tố chính để đạt được thành công. Michael Porter nhà hoạch định chiến lược có uy tín nhất trên thế giới đã đi nhiều nơi để thuyết trình về vấn đề này. Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết 10 yếu tố cơ bản rõ ràng và dễ hiểu nhất của Michael Porter về các vật liệu cần thiết để xây dựng chiến lược. 1. Đừng cố giành vị trí thứ nhất mà hãy tỏ ra độc đáo Sai lầm chính và cũng là sai lầm tệ hại nhất thường gặp trong việc hoạch định chiến lược là đương đầu trực diện với đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu của bạn không phải là trở thành công ty đứng đầu mà hãy cố gắng để giành vị trí thứ 2. Hãy tìm ra những giá trị độc đáo hiếm có và tìm những cách tiếp thị gây ấn tượng. 2. Mục tiêu hàng đầu của bạn phải là hoàn vốn nhanh Mục tiêu chính yếu của công ty là tỷ suất lợi nhuận của tổng số vốn đầu tư ROIC sức tăng trưởng của công ty chỉ là mục tiêu thứ hai và chỉ cần tập trung toàn lực đạt được mục tiêu này sau khi đã đạt được mục tiêu chính yếu. Tập trung vào các mục tiêu như tăng thị phần tăng mức lợi nhuận nâng lượng hàng bán ra. sẽ tạo ra những mạo hiểm nghiêm trọng từ bên trong đối với chiến lược của công ty. 3. Nền công nghiệp- cơ sở của phân tích chiến lược Hiệu quả kinh tế của một công ty bao gồm 2 thành phần cơ cấu nền công nghiệp đặt ra những quy định chung cho cuộc cạnh tranh và vị trí của công ty trong lĩnh vực của mình nguồn gốc của những ưu thế cạnh tranh . Chiến lược thâu tóm cả 2 thành tố đó. So sánh các chỉ số ROIC của các công ty thuộc những lĩnh vực khác nhau là việc làm vô nghĩa. ROIC của công ty dược phẩm Pharmacia Upjohn trong thời kỳ 19852002 trung bình đạt 19 55 trong khi ở hãng hàng không Southwest Airlines chỉ số này