TAILIEUCHUNG - Mạch đèn chạy đơn giản dùng 555 + 4017

Mạch này dùng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của CD4017 Đây là 1 mạch ứng dụng khá là quen thuộc đối với mọi người học điện điện tử. | Mạch đèn chạy đơn giản dùng 555 4017 Nguồn Mạch này dùng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của CD4017 Đây là 1 mạch ứng dụng khá là quen thuộc đối với mọi người học điện điện tử. Mạch này là mạch số ứng dụng của môn học kĩ thuật điện tử số và vài môn về cơ bản liên quan khác. Mạch này là do một pác ở dưới mình 1 khóa đến nhà thực hành và hướng dẫn pác ấy lắp thành công mạch đơn giản này Chứng tỏ pác này có tay nghề lắp 1 cái là được luôn không cần phải test . ĐÓ là sản phẩm của pác Duy_TBĐ48 nên hôm nay tôi tôi post cái này lên cho anh em thực hành vui tí vì mạch này chỉ làm cho nó thạo tay nghề của anh em thôi. LM7555 là loại linh kiện của dòng CMOS có chức năng là tạo xung và điều chỉnh độ rộng xung. CD4017 là con đếm sườn xung chia 10 hay nó chia tần số ra 10 lần. Việc đầu tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu các phần sau 1 Tìm mua linh kiện 1 con LM7555 sẽ có giá là 2-3K con. CD4017 có giá là 4k con 10 con LED bình thường 3K 1 con tụ điện vài con trở mấy dây cắm bo mạch là ok Điện áp vào 5V 2 Phan tao dao dong dung LM555 555 la loai linh kien tao dung vuong co dieu chinh dUOc do rong xung PWM . Mach tao xung vuong cua no kha la dOn gian chi can 2 con trd va 1 con tu dien la co the tao dUOc dao dong xung vuong dUOc roi va cap cho con CD4017. SO do dOn gian de tao dUOc xung vuong. Mach tao xung don gian dung 555 555 no da kha la quen thuoc doi vdi chung ta roi. Cac con R1 R2 C1 no dung de tinh duoc gia tri tan so xung vuong dau ra cua bo dao dong va tan so duoc tinh bdi f 1 . R1 2R2 Bai nay ta chang can tinh den do rong xung lam gi cho no phut tap ta chi can tinh tan so cua dao dong la du. Nhu cong thUc tren muon thay doi tan so cua 555 chi can thay doi cac gia tri cua R1 R2 C la xong. Nhung d day la toi muon thay doi gia tri cua R2 khi do tan so se thay doi bang 1 bien trd . Cac pac co the thay doi C hay R1 cung dUOc. NHUng ma C thi hOi phUc tap ma lai con dat nda. Thoi minh thay doi R2 cho no .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN