TAILIEUCHUNG - Đề tài “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường Thọ của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội ”

rong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như :các rủi ro do môi trường thiên nhiên như bão lụt, động đất, rét, hạn, sương muối, dịch bệnh ;các rủi ro do sự tiến bộ phát triển khoa học và kỹ thuật như tai nạn ôtô, hàng không, tai nạn lao động;các rủi ro do. | Chuyên đề bảo hiểm LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân ví dụ như các rủi ro do môi trường thiên nhiên như bão lụt động đất rét hạn sương muối dịch bệnh. các rủi ro do sự tiến bộ phát triển khoa học và kỹ thuật như tai nạn ôtô hàng không tai nạn lao động. các rủi ro do môi trường xã hội như hoả hoạn bạo lực. Bất kể do nguyên nhân gì khi rủi ro xảy ra thường đem lại cho con người những khó khăn trong cuộc sống như mất hoặc giảm thu nhập sức khoẻ bị giảm sút làm ngưng trệ sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân. .làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hộ nói chung. Để đối phó với các rủi ro con người đã có nhiều biện pháp khác nhau nhằm kiểm soát cũng như khắc phục hậu quả do rủi ro gây ra. Trong số đó Bảo hiểm được coi là một biện pháp tích cực nhất trong việc hạn chế rủi ro giảm thiểu tổn thất. Bên cạnh các loại hình bảo hiểm như BHXH và BHYT ngày càng có nhiều người dân trên toàn thế giới nói chung ở Việt Nam nói riêng tham gia vào các loại hình bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại trong đó đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ BHNT . Trên thế giới loại hình BHNT đã phát triển hàng thế kỷ và cho đến nay đã có hàng trăm sản phẩm BHNT ra đời góp phần phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng hoá của khách hàng. Ở Việt Nam Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt đã cho ra mắt loại hình bảo hiểm nhân thọ vào tháng 8 1996 và cho đến nay đã đạt được những bước tiến lớn chiếm 54 thị phần tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 64 8 trong năm 2001 và cũng là doanh nghiệp duy nhất có mạng lưới đại lý phủ khắp các tỉnh thành. Các sản phẩm của Bảo Việt đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của khách hàng và được khách hàng tín nhiệm tin tưởng tham gia. Từ giữa năm 1999 Chính Phủ cho phép mở cửa thị trường BHNT đã xuất hiện thêm các doanh nghiệp BHNT lớn có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN