TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 161

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 161', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | f Plugin hwpnp bạn nên tải về từ website của Paraglider http http . Bung file cab này ra tìm ra file sửa lại giúp cho nó cài ngay trong system32 I386 thay vì có thư mục riêng như lúc đầu là Files a. SourceDisksFolders Files a đổi sang SourceDisksFiles 2 1 2 1 Plugin này rất quan trọng nếu bạn dự định dùng XPE vì nó giúp cập nhật lại driver mọi phần cứng của máy tính người khác khi bạn dùng CD XPE của bạn để cứu hộ máy tính của người này. g Plugin Nu2menu còn quan trọng khi bạn mới biết xài BartPE nhưng kém quan trọng hơn khi chuyển qua dùng chính thức XPE bổ sung cho BartPE do còn thiếu khá nhiều chức năng quan trọng chưa hoàn toàn giống như XP . Nói cho bạn dễ hiểu là plug-in này có nhiệm vụ thiết lập một menu căn bản với các thư mục chính với các Programs Accessories System bổ sung sau đó. Khi bạn cài thêm bất cứ một plug-in nào khác như Ghost Irfanview. bạn cứ việc click vào một program bổ sung plug-in là chạy thôi. Chức năng phụ là nó có thể diều khiển độ phân giải màn hình theo ý muốn của mình. h Có nên triển khai qua làm các plug-in khác khi bạn đã hiểu sơ về plug-in của BartPE Điều này bạn sẽ làm sau này sau khi làm thử nghiệm bước đầu coi có làm ra thành công file ISO cho pebuilder 3110a này không với một vài plug-in đơn giản nói trên. IV Bắt đầu chạy làm ra trước khi ghi ra đĩa BartPE tự boot Nhớ là bạn chỉ chạy file chủ yếu nàym sau khi chuẩn bị từng plug-in một cho có đầy đủ các file exe dll theo đòi hỏi của file INF của riêng từng plug-in. 1 Khởi đầu chạy nó hiện ra cửa sổ báo đây là phiên bản 3110a như hình bên trái từ trên xuống có các mục -Source path F XPPRO thư mục đã chép CD có XPSP2 tích hợp như đã nói từ lúc đầu. -Ouput BartPE không thay đổi -Media output nên đánh dấu vào nút kiểm Create ISO image enter file name . Sau đó ở dòng dưới bạn có thể thay đổi tên file thư mục để ở đâu theo ý bạn. - Mục cuối 2 nút kiểm Burn to Cd .