TAILIEUCHUNG - Các biện pháp bổ sung ô-xy cho ao nuôi tôm

Hiện nay, nông dân các địa phương đã bước vào thời điểm nuôi tôm chính vụ. Ngoài việc nắm vững quy trình kỹ thuật thả, chăm sóc và phòng bệnh cho tôm, người nuôi cần nắm vững một số biện pháp bổ sung ô-xy cho ao nuôi. | Các biện pháp bổ sung ô-xy cho ao nuôi tôm Nguồn Hiện nay nông dân các địa phương đã bước vào thời điểm nuôi tôm chính vụ. Ngoài việc nắm vững quy trình kỹ thuật thả chăm sóc và phòng bệnh cho tôm người nuôi cần nắm vững một số biện pháp bổ sung ô-xy cho ao nuôi. Trong ao nuôi tôm bán thâm canh thâm canh thường sử dụng các dụng cụ như quạt nước chạy mô-tơ điện gắn hai hay bốn cánh quạt quạt nước chạy máy nổ có các ống chuyền lực gắn nhiều cánh quạt trên đoạn thẳng máy nén khí đưa xuống vùng đáy ao qua hệ thống ống mềm máy thổi khí trực tiếp dưới đáy ao. Khi nuôi tôm bán thâm canh thâm canh với mật độ 10-40 con m2 cần phải có hệ thống tăng cường ô-xy cho ao đầm có thể sử dụng một trong những dụng cụ trên để cung cấp đủ lượng ô-xy cho vùng đáy ao lượng ô-xy đạt tiêu chuẩn 4 mg lít trở lên . Khi kiểm tra nếu thấy lượng ô-xy thấp hơn 4mg lít thì hiệu quả sử dụng thức ăn giảm nếu xuống mức 3mg lít thì tôm giảm hoặc ngừng ăn hoạt động yếu di chuyển vào vùng nước nông ven bờ. Hiện tượng thiếu ô-xy trầm trọng thường xảy ra từ cuối tháng nuôi thứ ba trở đi. - Hệ thống quạt nước chạy bằng máy nổ có nhiều cánh quạt trên cùng một trục phù hợp cho những ao nuôi với mật độ thả 10-20 con m2 mực nước trong ao 1 2 m. Khi hệ thống quạt nước hoạt động lượng nước tung lên khỏi mặt nước tiếp xúc với ô-xy trong không khí không nhiều vận chuyển ô-xy từ tầng mặt xuống tầng đáy khó. Thực tế cho thấy khi nuôi tôm với mật độ thả 25-40 con m2 mực nước trong ao 1 4m sử dụng quạt nước dạng cánh tay dài không cung cấp đủ ô-xy vào tháng nuôi thứ tư. - Hệ thống quạt nước chạy bằng mô-tơ điện thường hoạt động mạnh làm nước tung lên nhiều dễ hấp thụ ô-xy trong không khí đưa vào ao nuôi và tạo dòng chảy mạnh đưa ô-xy xuông lớp nước sâu hơn quạt nước cánh tay dài. Nhưng khi sử dụng hệ thông quạt nước chạy bằng mô-tơ dễ gây đục nước trong ao nuôi khi quạt chạy mạnh. - Hệ thông sục khí đáy ao khi làm đúng kỹ thuật sử dụng ông mềm 18 mm lỗ thoát khí nhỏ các ông đặt trên cùng mặt phẳng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN