TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 160

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 160', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | AVE F 3 _DISKSAV 3 BOOTD7D 3 CDBOOT 3 DPE3110a Ll ._3 drivers _j lang 3 NU2MENU a 3 PLUGIN DOSTOOLS 3 Downloads 3 DrHoang s Documents 3 DVD_VIDEO 3 DVDPE3110a 3 FREESOFT 3 HIREN79 3 MEDICINE 3 OCIChent 3 ONLINE_NEWSOFT . PHONES_ADDRESS 3 pvcrwork 3 RAPID Recycled 3 Redist 3 SACHTINHOC x . drivers 3 lang 3NU2MENU 3 PLUGIN 3 LCPJ .Tlbartoe .exe 3 I _L _y input inf Pipebuilder bmp _L ifl sort txt Thumbs. db a thư mục chính đầu tiên khi bung cả 2 và Sherpya s chung vào đấy. 4 Bạn thấy không còn 2 file và vì lấy đi do chưa cần xài tới chuyện làm PE bằng USB. Bạn thấy có nhiều thư mục plug-in quan trọng nhất drivers cần khi cài thêm driver help khi giỏi tiếng Anh và source code mả nguồn hoàn toàn không cần . Bạn không cần để ý nhiều các file thêm Build script vào BartPE như là . . Bung và tạo thêm xong sau này bạn cứ việc click đôi vào file là nó bắt đầu tự chạy để tự làm ra đĩa BartPE bằng một file ISO . 5 Điều đầu tiên bạn cần nghiên cứu trước tiên là thư mục plug-in và tìm hiểu sơ qua plug-in quan trọng thế nào ý nghĩa ra sao Plugin nhằm giúp bạn có thể đưa hầu hết phần mềm nào muốn chạy trong BartPE XPE đều được. Nhưng do tôn trọng bản quyền tác giả bạn phải hiểu là plug-in chỉ giúp đở cho bạn cái sườn với file INF chính của nó trong plugin hoàn toàn không có một file exe nào để chạy. Ngoại trừ plug-in miễn phí như A43 cho bạn sẵn file exe còn hầu hết plug-in khác bạn phải tự tìm các file bổ sung vào plug-in để cho plugin mới hoạt động trong Bart PE được . 6 Nếu bạn mở thư mục plug-in ra sẽ thấy có rất nhiều plug-in có đến hàng chục cái. Nếu chưa quen làm bạn chỉ nên chọn vài cái tối thiểu để làm trước .