TAILIEUCHUNG - Kiểm tra tụ điện

Phương pháp đo kiểm tra tụ giấy và tụ gốm, Phương pháp kiểm tra tụ hoá. | Kiểm tra tụ điện Nguồn Phương pháp đo kiểm tra tụ giấy và tụ gốm Phương pháp kiểm tra tụ hoá. 1. Đo kiểm tra tụ giấy và tụ gốm. Tụ giấy và tụ gốm thường hỏng ở dạng bị dò rỉ hoặc bị chập để phát hiện tụ dò rỉ hoặc bị chập ta quan sát hình ảnh Đo kiểm tra tụ giấy hoặc tụ gốm Ở hình ảnh trên là phép đo kiểm tra tụ gốm có ba tụ C1 C2 và C3 có điện dung bằng nhau trong đó C1 là tụ tốt C2 là tụ bị dò và C3 là tụ bị chập. Khi đo tụ C1 Tụ tốt kim phóng lên 1 chút rồi trở về vị trí cũ. Lưu ý các tụ nhỏ quá 1nF thì kim sẽ không phóng nạp Khi đo tụ C2 Tụ bị dò ta thấy kim lên lưng chừng thang đo và dừng lại không trở về vị trí cũ. Khi đo tụ C3 Tụ bị chập ta thấy kim lên 0 Q và không trở về. Lưu ý Khi đo kiểm tra tụ giấy hoặc tụ gốm ta phải để đồng hồ ở thang X1KQ hoặc X10KQ và phải đảo chiều kim đồng hồ vài lần khi đo. Quá đơn giản 2. Đo kiểm tra tụ hoá Tụ hoá ít khi bị dò hay bị chập như tụ giấy nhưng chúng lại hay hỏng ở dạng bị khô khô hoá chất bên trong lớp điện môi làm điện dung của tụ bị giảm để kiểm tra tụ hoá ta thường so sánh độ phóng nạp của tụ với một tụ còn tốt có cùng điện dung hình ảnh dưới đây minh hoạ Đo kiểm tra tụ hoá Để kiểm tra tụ hoá C2 có trị số 100jF có bị giảm điện dung hay không ta dùng tụ C1 còn mới có cùng điện dung và đo so sánh. Để đồng hồ ở thang từ x1Q đến X100Q điện dung càng lớn thì để thang càng thấp Đo vào hai tụ và so sánh độ phóng nạp khi đo ta đảo chiều que đo vài lần. Nếu hai tụ phóng nạp bằng nhau là tụ cần kiểm tra còn tốt ở trên ta thấy tụ C2 phóng nạp kém hơn do đó tụ C2 ở trên đã bị khô. Trường hợp kim lên mà không trở về là tụ bị dò. Chú ý Nếu kiểm tra tụ điện trực tiếp ở trên mạch ta cần phải hút rỗng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG