TAILIEUCHUNG - Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Kết xuất ra file pdf Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Chi cục kiếm lâm Bình Định Bộ phận văn thư Chi cục kiếm tra hồ sơ nếu đủ tiếp nhận nếu 2. Bước 2 chưa đủ đề nghị bổ sung . Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình 3. Bước 3 ký giấy phép Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm 4. Bước 4 nhận kết quả. Kết xuất ra file pdf Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng. gửi Chi cục Kiểm 1. lâm cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi có động vật rừng trong đó ghi rõ họ tên địa chỉ của chủ vận chuyển nơi đi và nơi đến mục đích vận chuyển chủng loại nguồn gốc khối lượng số lượng. 2. Hồ sơ đính kèm Đối với tổ chức - Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính Trường hợp vận chuyển 2. nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức bản chính - Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do tổ chức lập bản chính - Xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm sở tại bản chính Đối với cộng đồng hộ gia đình cá nhân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN