TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 158

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 158', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MsgBox 0 About This script is written by TXP Lover. EndFunc 6. Giờ thử chạy chương trình bằng cách Compile script. Chạy rất mượt 7. Tweak chương trình thêm 1 chút bằng cách bổ sung đoạn sau trước vòng lặp Code value RegRead HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows Current Version Policies System DisableRegistryTools If @Error Or value 0 Then GuiCtrlSetState reg GUI_UNCHECKED Else GuiCtrlSetState reg GUI_CHECKED EndIf value RegRead HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersi on Policies System DisableTaskMgr If @Error Or value 0 Then GuiCtrlSetState task GUI_UNCHECKED Else GuiCtrlSetState task GUI_CHECKED EndIf value RegRead HKEY_CURRENT_USER Software Policies Microsoft Windows Syst em DisableCMD If @Error Or value 0 Then GuiCtrlSetState cmd GUI_UNCHECKED Else GuiCtrlSetState cmd GUI_CHECKED EndIf Đoạn code trên sẽ đọc giá trị trong registry và sửa đổi các check box cho đúng khi các bác mới mở chương trình. 8. Kết thúc. Giờ chỉ việc biên dịch ra exe và đem đi lòe mọi người. 0 Nói nhỏ nhá Cái soft này đơn giản là thế nhưng được các bác Editor bên rate 4 5 sao đóa http Quick-Lock 3003-2094 tag tab rev Tự mình làm ra đĩa mutibootDVD nhiều tiện lợi Việc làm ra một chương trình boot cho nhiều file ISO cùng lúc trong cùng 1 đĩa CD DVD trước đây quả là chuyện không sao thực hiện được vì sao như vậy Lý do đơn giản khi bạn ghi file ISO vào đĩa CD hay DVD bao giờ cũng chỉ có 1 chương trình boot được từ đây. Ghi xong đĩa ấy sẽ bị khoá luôn bạn không ghi thêm gì được nữa Bạn lại càng không thể nào có file ISO thứ hai thuộc nằm chung mà boot được nữa. Thế mà Alex Topulev người Nga làm được chuyện khỏ hiểu ấy với phiên bản mới nhất miễn phí là BCDW . Phiên bản BCDW 201 cải tiến từ multiboot nhưng không cho nhiều ISO hoàn toàn tương thích XPSP2 có quá nhiều tiện lợi cho bạn vì khi boot từ CD có nhiều chương trình với menu boot cho bạn lựa tuỳ thích như là vào XPE hay cài đặt XP hoặc boot thẳng vào Hiren 79 HD