TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 157

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 157', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giờ xin viết một bài giống như thế nhưng là dạy code một chương trình thực sự trong đúng 15 phút chứ ko hơn. Mục tiêu Chương trình sẽ rất đơn giản Có 3 cái check box cho phép tick và apply on-the-fly 3 tính năng sau - KHóa mở khóa registry editor - Khóa mở khóa command prompt cmd - Khóa mở khóa task manager Xét một cách toàn diện cả 3 tính năng này đều rất hữu ích đặc biệt khi các bác ngồi máy công cộng. Nguyên tắc cũng rất rất đơn giản chỉ cần sửa vài giá trị trong registry là xong. Đồ dùng bếp núc Để bắt đầu code 1 chương trình người ta có thể dùng 1 ngôn ngữ lập trình phổ biến nào đó ví dụ VB. Nhưng chẳng may các bác lại ko có mà lại phải chạy ra mua đĩa mất toi 15 phút nên tớ xin giới thiệu ngôn ngữ này AutoIt. Nghe tên có quen ko ạ Một số người sẽ nhớ ra Sâu XRobot lừng danh một thời đã được viết bằng ngôn ngữ này. Có tiền án tiền sự ra phết Giờ các bác vào đây down về bản mới nhất của Autolt version 3. http http cgi-bin autoit3 Sau khi down về các bác cài đặt vào máy mình. Mất 3 phút Bắt đầu 1. Các bác mở Notepad để code 1 file mang tên . Ví dụ tên soft của các bác là ABC thì tên file nên đặt là . File đó đặt trong thư mục của AutoIt là hay nhất. 2. Để tạo giao diện cho ABC các bác paste đoạn code sau Code include gui GUICreate Quick Lock 176 152 -1 -1 WS_CAPTION WS_POPUP wS_SYSMENU group GUICtrlCreateGroup Settings 8 8 161 105 reg GUICtrlCreateCheckbox Disable Registry Editor 16 32 137 17 task GUICtrlCreateCheckbox Disable Task Manager 16 56 129 17 cmd GUICtrlCreateCheckbox Disable Command Prompt 16 80 145 17 GUICtrlCreateGroup -99 -99 1 1 go GUICtrlCreateButton Apply 8 120 123 25 what GUICtrlCreateButton 146 120 25 25 GUISetState @SW_SHOW Giao diện tạo ra sẽ trông như hình sau Cực kỳ dễ hiểu và đơn giản phải ko ạ 3. Các bác tạo một vòng lặp để xử lý các sự kiện Code While 1 msg GuiGetMsg Select Case msg reg or msg task or msg cmd GuiCtrlSetState go GUI_ENABLE