TAILIEUCHUNG - Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

Tham khảo tài liệu 'đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh huyện xã Thông tin Lĩnh vực thống kê Nội vụ Tổ chức hội tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Các Sở ngành UBND các huyện TP có liên quan đến lĩnh vực phạm vi hoạt động của hội Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đây đủ hồ sơ theo qui định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Bình Định tại số 180 Tăng Bạt Hổ thành phố Quy Nhơn. - Nếu hồ sơ đây đủ đương sự nhận biên nhận và phiếu hẹn. - Nếu hồ sơ chưa đây đủ đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuân trừ ngày nghỉ lễ trong đó Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. 3 Bước 3 Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện thành phố có liên quan trình UBND tỉnh xem xét giải Tên bước Mô tả bước quyết. Trả kết quả trả lời tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Bình Định 4. Bước 4 hoặc qua đường Bưu điện . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị của hội Ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực phạm vi hoạt 2. động 3. Nghị quyết của hội về việc đổi tên Số bộ hồ sơ 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN