TAILIEUCHUNG - Bảo vệ thủy sản nuôi trong mùa lũ

Hằng năm vào tháng 2-10 đều có lũ. Bên cạnh những lợi ích như: cung cấp phù sa, xổ nước phèn cho đồng ruộng, mang lại nguồn lợi thủy cũng gây hại nhất định đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản nước ngọt. | Bảo vệ thủy sản nuôi trong mùa lũ Nguồn Hằng năm vào tháng 2-10 đều có lũ. Bên cạnh những lợi ích như cung cấp phù sa xổ nước phèn cho đồng ruộng mang lại nguồn lợi thủy cũng gây hại nhất định đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản nước ngọt. Để giảm nhẹ những thiệt hại do lũ triều cường gây ra các hộ nuôi trồng thủy sản nên thực hiện các biện pháp sau đây 1. Kiểm tra tôm cá nuôi nếu đạt cỡ thương phẩm bán được cần tiến hành thu hoạch ngay. 2. Thường xuyên gia cố bờ bao cống bọng tại các ao có nuôi thủy sản. 3. Nếu không đắp bờ đê được nên dùng lưới có mắt lưới phù hợp để bao xung quanh ao cần kiểm tra lưới mỗi ngày để khắc phục trường hợp rách trống chân lưới gây thất thoát tôm cá nuôi. 4. Vùng nhiễm phèn nên giữ mức nước ao cao hơn hoặc bằng nước ngoài kênh để hạn chế vỡ đê và nước từ bên ngoài thấm vào ao gây hại cho cá nuôi. 5. Dùng vôi bột 10kg 100m2 bờ ao có thể đào rãnh xung quanh ao rải vôi vào rãnh để hạn chế phèn từ bờ ao trôi xuống. Hoặc dùng 2-4kg vôi hoà nước tạt đều cho 100m2 ao định kỳ 2 lần tuần để hạn chế mầm bệnh và nước bị phèn. 6. Trong quá trình lưu giữ cá trong mùa lũ cần cho ăn tích cực cho ăn thức ăn giàu đạm dễ tìm như cua ốc cá nhỏ. Có thể bổ sung vitamin C vào thức ăn để giúp cá tăng sức đề kháng. 7. Theo dõi hoạt động tôm cá hằng ngày để kịp thời xử lý các trường hợp môi trường thiếu oxy tôm cá bị nhiễm bệnh. 8. Cần theo dõi thường xuyên thông báo diễn biến mực nước lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp bảo vệ ao và thủy sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN