TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Hữu Trác

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Hữu Trác, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo! | ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 10 A TÓM T ẮT LÝ THUY ẾT Bài 18 CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN I. CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệm Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào 2. Một chu kì tế bào gồm a. Kì trung gian Pha G1 tế bào tổng hợp các chất cần cho sinh trưởng Pha S Nhân đôi ADN và NST Pha G2 Tổng hợp các chất cần cho phân bào b. Nguyên phân Phân chia nhân Phân chia tế bào chất II. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Các kì Diễn biến các kì - Các NST kép xoắn co ngắn gắn vào sợi phân bào ở tâm động Kì đầu - Xuất hiện thoi phân bào - Cuối kì màng nhân biến mất - Các NST kép co xoắn cực đại tập trung thành một hàng trên mặt Kì giữa phẳng xích đạo của thoi phân bào - Các sợi phân bào co rút tách các NST kép thành NST đơn ở tâm Kì sau động tách về hai cực ở hai nhóm tương đương - NST dãn xoắn và màng nhân xuất hiện Kì cuối - Ở tế bào thực vật hình thành vách ngăn - Ở tế bào động vật thắt eo Kết quả Từ 1 tế bào mẹ nguyên phân 2 tế bào con III. Ý NGHĨA PHÂN BÀO NGUYÊN PHÂN Đối với sv đơn bào nhân thực nguyên phân là cơ chế sinh sản. Đối với sv đa bào Nguyên phân Giúp tái sinh mô cơ quan bị tổn thương Tăng sản lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển Duy trì độ định tính đặc trưng bộ NST của loài Bài 19 GIẢM PHÂN I. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN 1. Giảm phân 1 Các kì Diễn biến các kì - Các NST kép xoắn co ngắn đính vào màng nhân. Có sự tiếp hợp của các NST kép theo từng cặp tương đồng Kì đầu I - Màng nhân và nhân con dần tiêu biến - Thoi phân bào hình thành NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng Kì giữa I xích đạo của thoi phân bào Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng phân li về 2 cực tế bào Kì sau I nhờ sự co rút của thoi phân bào Kì cuối I - NST kép duỗi xoắn màng nhân và nhân con xuất hiện thoi phân bào biến mất - Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con có số lượng NST kép Trang 1 giảm đi một nửa n NST 2. Giảm phân 2 Diễn biến giống nguyên phân Các kì Diễn biến các kì Kì đầu II NST kép co xoắn ở trạng thái đơn bội n NST

TỪ KHÓA LIÊN QUAN