TAILIEUCHUNG - Cách nuôi cá lăng thương phẩm hiệu quả cao

Cá lăng nha, lăng hầm có thể nuôi theo hai hình thức: thâm canh hoặc bán thâm canh (ao đất). Trong nuôi thâm canh (nuôi đơn), có thể nuôi trong ao đất hoặc nuôi trong bè. Thời gian nuôi cá lăng nha, lăng hầm từ 1,5 - 2 năm. Năm đầu tiên cá đạt trọng lượng 0,7 - 1kg/con. Năm thứ hai cá đạt 2-2,5kg/con. | Cách nuôi cá lăng thương phẩm hiệu quả cao Nguồn Cách nuôi thương phẩm cá lăng nha lăng đuôi đỏ và cá lăng hầm Cá lăng nha lăng hầm có thể nuôi theo hai hình thức thâm canh hoặc bán thâm canh ao đất . Trong nuôi thâm canh nuôi đơn có thể nuôi trong ao đất hoặc nuôi trong bè. Thời gian nuôi cá lăng nha lăng hầm từ 1 5 - 2 năm. Năm đầu tiên cá đạt trọng lượng 0 7 - 1kg con. Năm thứ hai cá đạt 2-2 5kg con. Chuẩn bị ao bè Ao có diện tích trên 1000 m vuông độ sâu mực nước 1 2 -2m. Tẩy ao bằng vôi bột thật kỹ 10 - 15kg vôi 100 m vuông. Phơi nắng 1-2 ngày rồi lọc nước cho vào ao. Thả bè thì kiểm tra bè thật kỹ trước khi thả cá nuôi. Thả cá Chọn cá khỏe mạnh không gãy đuôi cỡ đồng đều chiều dài 45cm. Mật độ thả ao Nuôi thâm canh 8 - 10con m vuông ao chủ động nước . Nuôi thâm canh cũng nên thả thêm khoảng 3-5 cá rô phi thường không cần cá đơn tính đực . Nuôi bán thâm canh 4-5 con m vuông ao chủ động nước . Nuôi chung với các loài cá khác có thể theo tỉ lệ Cá lăng nhà 20 - 30 tổng đàn cá khác 70-80 mè trôi trắm chép rô phi . Mật độ nuôi bè 60 -80con m khối cỡ cá lớn hơn mắt lưới bè . Thời điểm thả cá lúc nước mát. Cho cá ăn Nuôi ao và nuôi bè cho ăn giống nhau và lượng thức ăn phải điều chỉnh theo khả năng ăn của cá. Cho cá ăn như sau Ba tháng đầu Thức ăn tự chế gồm cá tạp tươi 60-70 cám gạo hoặc thức ăn viên 30 - 40 vitamin C 1mg kg thức ăn. Trộn thật đều rồi vo thành viên bỏ vào sàn chìm trong nước để cá ăn. Khẩu phần 7-10 tổng trọng lượng cá. Ngày cho ăn 3 lần cữ tối chiếm khoảng 40 - 50 tổng lượng thức ăn trong ngày. Sau ba tháng đầu thay đổi thành phần thức ăn Cá tạp tuơi 50 cám gạo hoặc thức ăn viên 50 vitamin C 1mg kg thức ăn. Trộn thật đều rồi vo thành viên bỏ vào sàn chìm trong nước để cá ăn. Ngày cho ăn 3 lần cữ tối chiếm khoảng 40 - 50 tổng lượng thức ăn trong ngày. Khi cá đạt chiều dài khoảng 30cm trở lên có thể cho cá ăn bằng một trong hai loại thức ăn sau Thức ăn tự chế gồm Cá tạp tuơi 50 cám gạo hoặc thức ăn viên 50 vitamin C 1mg kg thức ăn. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN