TAILIEUCHUNG - KFC

KFC bán được nhiều gà hơn bất cứ nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh nào trên thế giới và chiếm lĩnh hơn 50% thị trường. | KFC KFC bán được nhiều gà hơn bất cứ nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh nào trên thế giới và chiếm lĩnh hơn 50 thị trường. Mỗi ngày có hơn 8 triệu thực khách đến để thưởng thức hương vị đặc biệt nổi tiếng của món Colonel món gà truyền thống gà chiên dòn Twister và nhiều món ăn theo phong cách gia đình. Nhà hàng thịt gà lớn nhất thế giới là YUM .Do đó YUM là chi nhánh và là thành viên của tập đoàn những nhà hàng lớn nhất thế hơn 32000 nhà hàng trên hơn 10 quốc gia và lãnh thổ. Bốn trong năm loại chi nhánh nhà hàng của YUM chiếm ưu thế mạnh trên thị trường thế giới về món gà pizza món ăn Mexico và hải sản. Kết quả của sự hợp tác chặt chẽ này là các đại lý KFC có quyền tự do chọn lựa và chuyển nhượng các chi nhánh với đại lý đa chi nhánh không chỉ có nhiều loại thực đơn thu hút thực khách mà họ còn không ngừng đẩy mạnh tên tuổi của mình và tìm kiếm thị trường đầu tư chia sẻ những phương sách không gian và nhân lực giữa những chi nhánh có thu nhập cao để tăng doanh thu cho gần đây tập trung vào mở rộng các chi nhánh như là phương tiện truyền bá chính để phát triển trong tương lai. Chi phí để Yêu cầu Đơn vị điều hành 12 31 2000 12 31 2001 12 31 2002 Được nhượng quyền 3 982 4 099 4 150 tăng trưởng 3 0 1 2 Thuộc quản lý của công ty 1 338 1 271 1 308 tăng trưởng -5 0 -2 9 Tổng cộng 5 318 5 370 5 458 tăng trưởng 1 0 1 6 được nhượng quyền trên tổng số 74 8 76 3 76 0 đầu tư mở 1 chi nhánh KFC là 25000 USD. KFC có một số qui định về việc đầu tư để mở 1 chi nhánh qui định tất cả đều được thanh toánbằng tiền mặt. Bạn có thể đầu tư vốn trong phạm vi tài chính của mình đầu tư ban đầu có thể thấp hơn so với bảng báo giá dưới đây Hạng mục Phí thành lập mức 1 Phí thành lập mức 2 Lệ phí nhượng quyền Quảng cáo Thiết bị Tồn kho ban đầu Bất động sản Phí đào tạo Những chi phí và quỹ khác cho 3 tháng Tổng đầu tư Các chi phí họat động Chi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN