TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Bé đón giáng sinh

- Trẻ tìm hiểu về hình ảnh ông già noel trong ngày lễ giáng sinh. - Gọi đúng tên ông già Noel. - Biết một số lời chúc mừng cô giáo, ba mẹ và bạn bè trong ngày lễ giáng sinh. | Kế hoạch giảng dạy Chủ đề: Bé tham gia giao thông Thời gian 3 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Trẻ phân biệt các loại phương tiện giao thông theo hoạt động và chức năng - Nhận biết số lượng 7, chữ số 7, tách gộp trong phạm vi 7 - Nhận biết, phân biệt đặc điểm toán học một số hình dạng đã học. - Nhận biết một số tín hiệu đèn giao thông, biển báo giao thông 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Đọc tên đúng một số loại phương tiện giao thông và chức năng của chúng. - Gọi đúng tên và đặc điểm các dạng hình học. - Sử dụng từ ngữ lịch sự trong giao tiếp - Thể hiện diễn cảm các câu chuyện kể, bài thơ, thể hiện tính cách nhân vật. 3. Phát triển thẩm mỹ: - Rèn luyện kỹ năng nặn, tô màu và vẽ các nét vẽ: thẳng, cong, các nét vẽ phức tạp. - Thể hiện các vận động theo giai điệu nhạc, lắng nghe, hát đúng lời và gia điệu bài hát. 4. Phát triển thể chất: - Thực hiện đúng thao tác các bài tập vận động, bài tập phát triển - Rèn các kỹ năng vệ sinh cá nhân và lao động tự phục vụ. 5. Phát triển tình cảm – xã hội: - Thể hiện phép lịch sự trong giao tiếp - Tuân thủ các luật giao thông trong khi học và chơi - Tham gia hoạt động nhóm cùng các bạn. II. Nội Dung: III. Mạng hoạt động:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN