TAILIEUCHUNG - Hợp đồng hợp tác

Tài liệu "Hợp đồng hợp tác" trình bày nội dung quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng. Với các điều khoản khá rõ ràng, có ví dụ minh họa giúp các bạn dễ dàng trong việc nắm bắt nội quy của một bản hợp đồng hợp tác. Mời các bạn xem qua. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc HỢP ĐỒNG HỢP TÁC Bên A Cty TNHH TM DV NHỊP SÓNG Địa chỉ ĐT Người đại diện Ông Bà . Bên B Ông Bà . Số CMND . Địa chỉ . Điện thoại. Sau khi bàn bạc và thỏa thuận giữa 2 bên chúng tôi thống nhất các điều khoản sau Điều 1 -Thời hạn hợp đồng 12 tháng không gia hạn . Điều 2 - Bên A cho bên B vay với số tiền là .đồng với lãi suất 2 tháng. - Thời hạn vay là 12 tháng. Thời gian trả tiền lãi vay là ngày cuối tháng. - Bên B có thể trả vốn trước thời hạn và phải thông báo bên A trước 1 tháng. Điều 3 Cho thuê máy PS kit a- Cho thuê máy 1 Bên A đồng ý cho Bên B với giá 2 500 000 đồng máy tháng để làm cơ sở hoạt động kinh doanh. Số lượng tối đa 6 máy. Địa điểm giao máy là 68 Đặng Văn Ngữ. Biên bản nghiệm thu sẽ được lập khi giao máy. Trong thời gian cho thuê bên B sẽ chịu chi phí sửa chữa nếu có. b- Cho thuê PS kit soft cataloge key Bên A đồng ý cho Bên B thuê. bộ PS kit với giá 700 000 đồng bộ tháng. Tối đa 6 bộ. Tổng cộng a và b cả máy và PS kit không quá 10 bộ. Sau 3 tháng ký hợp đồng bên B sẽ đặt cọc cho bên A số tiền 1000USD máy 400USD bộ PS kit. Số tiền này bên A sẽ trả lại cho bên B khi kết thúc hợp đồng. Tiền cho thuê sẽ được trả vào ngày cuối tháng. Bên B có thể chuyển từ hình thức thuê máy sang mua máy vào bất cứ thời điểm nào khi thấy đủ điều kiện. Điều 4 Điều khoản bắt buộc Bên B phải chọn 1 trong 2 có thể chọn cả 2 nếu muốn. A - Tiêu thụ máy Trong th ời gian hợp tác 12 tháng bên B sẽ tiêu thụ cho bên A tối thiểu là 50 máy PS với giá 20 000 000 đồng máy hai mươi triệu đồng Việt Nam với cấu hình theo bảng phụ lục đính kèm trung bình 5 máy tháng. Riêng 2 tháng đầu là 3 máy tháng. Nếu số lượng máy bán 50 bên B sẽ được bên A khấu trừ 5 . Nếu số lượng máy bán 100 bên B sẽ được bên A khấu trừ 10 . Việc khấu trừ sẽ được thực hiện khi kết thúc hợp đồng. Phương thức Bên B giao cho bên A 30 tiền máy ngay sau khi đặt hàng. Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng là 3-7 ngày. Máy được bàn giao và nghiệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN