TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản_Chương 5: Chiến lược phân phối sản phẩm

Nội dung trình bày: Tầm quan trọng của phân phối; Các chức năng của nhà phân phối; Hoạt động bán sỉ, bán lẻ; Các đại lý môi giới. Tài liệu tham khảo dành cho các bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc. | CHƯƠNG V: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Tầm quan trọng của phân phối Các chức năng của nhà phân phối Hoạt động bán sỉ, bán lẻ Các đại lý môi giới Hệ thống kênh phân phối Mong muốn của khách hàng Mua một lần được nhiều thứ Giao hàng nhanh chóng Địa điểm mua thuận lợi Đủ chủng loại sản phẩm Dịch vụ kèm theo (tín dụng, giao hàng, lắp đặt và sửa chữa) VAI TRÒ CỦA PHÂN PHỐI Là cầu nối giúp nhà sản xuất cung cấp cho khách hàng đúng sản phẩm, đúng thời điểm, đúng địa điểm, đúng kênh và luồng hàng cung ứng Tập trung sản phẩm, điều hòa và phân phối sản phẩm Gián tiếp làm tăng giá trị sản phẩm: thời gian, không gian và hình thể sản phẩm Tổ chức điều hành vận chuyển hàng hóa tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro KÊNH PHÂN PHỐI LÀ GÌ? Hệ thống kênh phân phối Kênh phân phối lúa gạo tỉnh Trà Vinh CHỨC NĂNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI NHÀ BUÔN SỈ Cung cấp sản phẩm cho khách hàng để khách hàng đó bán lại hoặc sử dụng lại Nhà buôn sỉ giúp tổ chức bán hàng hiệu quả, giảm bớt số thương vụ và tiết kiệm chi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN