TAILIEUCHUNG - Đình chỉ thi hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án yêu cầu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày (đối với trường hợp thông thường). . Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của. | Đình chỉ thi hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án yêu cầu Thông tin Lĩnh vực thống kê Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày đối với trường hợp thông thường . . Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan Thi hành án dân sự Bình Định tiếp nhận hồ sơ của cá 1. Bước 1 nhân tổ chức yêu cầu thi hành án. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ theo quy 2. Bước 2 định thì tiếp nhận giải quyết nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì yêu cầu bổ sung hồ sơ. Cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện trình tự thủ tục thi hành 3. Bước 3 án. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghi không thi hành án. Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.