TAILIEUCHUNG - Quyết định trong kinh doanh

Làm thế nào để đưa ra một quyết định chính xác trong kinh doanh ? Đó là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi các nhà quản trị kinh doanh cả một quá trình nghiên cứu công phu, có bài bản. Một nhà quản trị và điều hành doanh nghiệp phải đưa ra một quyết định cuối cùng cho một công việc. Gọi là công việc cuối cùng vì trước đó, họ đã phải lắng nghe tất cả các quyết định của các cấp liên quan và chọn lựa ra một hướng đi đúng đắn nhất. . | Quyết định trong kinh doanh Làm thế nào để đưa ra một quyết định chính xác trong kinh doanh Đó là một vấn đề không đơn giản đòi hỏi các nhà quản trị kinh doanh cả một quá trình nghiên cứu công phu có bài bản. Một nhà quản trị và điều hành doanh nghiệp phải đưa ra một quyết định cuối cùng cho một công việc. Gọi là công việc cuối cùng vì trước đó họ đã phải lắng nghe tất cả các quyết định của các cấp liên quan và chọn lựa ra một hướng đi đúng đắn nhất. Quyết định cuối cùng xuất phát từ đâu Theo các chuyên gia về kinh doanh trước tiên nhà quản trị cần xem xét quyết định của từng cá nhân hay từng nhóm có trách nhiệm. Nhìn chung quyết định của các cá nhân sẽ tốt hơn với các vấn đề mang tính đường mòn . Trong khi đó các nhóm lại có xu hướng hiệu quả hơn với quyết định về các vấn đề mang tính ít cứng nhắc hơn. Các quyết định này đòi hỏi các điều khoản ràng buộc để có thực thi một cách hiệu quả. Để có thể đi đến quyết định đúng đắn cần tiến hành các bước kế tiếp. Thứ nhất là xác định vấn đề. Sau đó suy nghĩ về diễn biến và những khả nàng khác nhau. Tiếp đó đánh giá các giải pháp khác và chọn ra một giải pháp. Thực thi giải pháp và đánh giá sự lựa chọn. Tất nhiên đây chỉ là một mô hình để tham khảo. Nhìn chung quá trình đã ra một quyết định đúng đắn không cần rập khuôn vì không phải luôn luôn theo một trật tự có thể đoán trước. Trong một số trường hợp quy trình có thể tiến hành đột ngột và phải bắt đầu quay lại những bước đầu tiên. Trong quá trình này nhà quản lý luôn phải đặt ra vấn đề. Bởi vì thường có một lỗ hổng giữa những kết quả mong đợi và những gì có thể đạt được. Cần tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng này và nó phải được xem như mấu chốt của vấn đề. Tuy nhiên ở đây cũng cần có sự thận trọng. Bởi vì sẽ có nhiều tình trạng xảy ra khi xem xét một vấn đề. Đó là khi bạn được giao một vấn đề đã được xác minh rõ rồi thì bạn có xu hướng chấp nhận nó theo sự xác minh và rập khuôn hơn là thực hiện theo chính nhận định của mình. Hoặc khi cần gấp một vấn đề thì ta lại chọn