TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Tham khảo tài liệu 'chương ii: ảnh hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hoà không khí', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG II ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CÁC HỆ THốNg điều HOÀ không khí Môi trường không khí xung quanh chúng ta có tác động rất lớn trực tiếp đến con người và các hoạt động khác của chúng ta. Khi cuộc sống con người đã được nâng cao thì nhu cầu về việc tạo ra môi trường nhân tạo phục vụ cuộc sống và mọi hoạt động của con người trở nên vô cùng cấp thiết. Môi trường không khí tác động lên con người và các quá trình sản xuất thông qua nhiều nhân tố trong đó các nhân tố sau đây ảnh hưởng nhiều nhất đến con người - Nhiệt độ không khí t oC - Độ ẩm tương đối ọ - Tốc độ lưu chuyển của không khí m s - Nồng độ bụi trong không khí Nbụi - Nồng độ của các chất độc hại Nz - Nồng độ ôxi và khí CO2 trong không khí N02 NCO2 - Độ ồn Lp dB. Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đó. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN CON NGƯỜI Ảnh hưởng của nhiệt độ. Nhiệt độ là yếu tố gây cảm giác nóng lạnh đối với con người. Cơ thể con người có nhiệt độ xấp xỉ 37oC. Trong quá trình vận động cơ thể con người luôn luôn thải ra môi trường nhiệt lượng qtỏa. Lượng nhiệt do cơ thể toả ra phụ thuộc vào cường độ vận động vận động càng nhiều thì nhiệt lượng toả ra càng lớn. Vì vậy để duy trì thân nhiệt cơ thể thường xuyên trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Để thải nhiệt ra môi trường cơ thể có 02 hình thức trao đổi - Truyền nhiệt ra môi trường do chênh lệch nhiệt độ At. Nhiệt lượng trao đổi theo dạng này gọi là nhiệt hiện qh. - Thải nhiệt ra môi trường do thoát mồ hôi hay còn gọi là toả ẩm. Nhiệt lượng trao đổi dưới hình thức này gọi là nhiệt ẩn qâ. Mối quan hệ giữa 2 hình thức thải nhiệt và nhiệt toả của cơ thể được thể hiện bởi phương trình sau đây qtỏa qh qâ . 2-1 Đây là một phương trình cân bằng động giá trị của mỗi một đại lượng trong phương trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cường độ vận động nhiệt độ độ ẩm tốc độ chuyển động của không khí môi trường xung quanh vv. Trong phương trình đó qâ là đại lượng mang tính chất điều chỉnh