TAILIEUCHUNG - Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Tham khảo tài liệu 'đình chỉ hoạt động trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính Sở Nội vụ Văn phòng UBND tỉnh. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo - 08 Trân Phú thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuân. 2. Bước 2 Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ nếu hồ sơ chưa đây đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức cá nhân biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định. 3. Bước 3 Trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trung tâm. Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Giáo dục chuyên 4. Bước 4 nghiệp-thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị đình chỉ hoạt động 01 bản chính không mẫu Biên bản vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở mức độ phải đình chỉ hoặc biên bản xác nhận lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của TT 01 bản chính không mẫu 3. Quyết định thành lập trung tâm 01 bản sao công chứng không mẫu Số bộ hồ sơ 10 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    18    1    01-03-2021