TAILIEUCHUNG - BỆNH LÝ LỆ ĐẠO (Kỳ 4) *

Đặt vật ngăn cách trong lệ đạo: Đối với một số hình thái tắc lệ đạo như: Tắc lệ quản, tắc hỗn hợp, hẹp ông lệ mũi điều trị bằng bơm rửa, thông lệ đạo ít có kết quả. Những trường hợp này cần được điều trị bằng đặt vật ngăn cách trong lệ đạo. Từ đầu thế kỷ XX, nhiều tác giả đã nghiên cứu những chất liệu khác nhau đặt trong lệ đạo. Berry (1909) dùng chỉ lụa, Veirs (1952) dùng ống Polyethylène. Sử dụng các chất liệu này tuy có đem lại kết quả. | BỆNH LÝ LỆ ĐẠO Kỳ 4 Đặt vật ngăn cách trong lệ đạo Đối với một số hình thái tắc lệ đạo như Tắc lệ quản tắc hỗn hợp hẹp ông lệ mùi. điều trị bằng bơm rửa thông lệ đạo ít có kết quả. Những trường hợp này cần được điều trị bằng đặt vật ngăn cách trong lệ đạo. Từ đầu thế kỷ XX nhiều tác giả đã nghiên cứu những chất liệu khác nhau đặt trong lệ đạo. Berry 1909 dùng chỉ lụa Veirs 1952 dùng ống Polyethylène. Sử dụng các chất liệu này tuy có đem lại kết quả khả quan nhưng vẫn còn một số nhược điểm nhất định về độ cứng sự dung nạp của tổ chức. Vì vậy người ta đã nghiên cứu những chất liệu khác nhau để thay thế như Cao su chỉ kim loại ống Silicon. Trong đó ống Silicon là có ưu điểm hơn cả. Năm 1967 Gibbs sử dụng ống Silicon để điều trị những trường hợp đứt lệ quản. Quickert Dryen 1970 là những tác giả đầu tiên dùng ống Silicon luồn qua lệ đạo xuống hốc mũi để điều trị tắc ống lệ mũi. Từ đó đến nay ống Silicon được sử dụng rất rộng rãi. Chỉ định Đặt ống Silicon được áp dụng cho tất cả các trường hợp tắc ống lệ mũi sau khi điều trị thông lệ đạo không kết quả tắc ống lệ mũi có kèm theo hẹp hoặc tăc lệ quản. Kỹ thuật Sau khi gây mê với trẻ em ở người lớn chỉ cần gây tê tiến hành nong điểm lệ bằng que nong ống Silicon được luồn vào một que kim loại dẻo Thường làm bằng bạc để dẫn đường vào đưa vào lệ đạo giống như kỹ thuật thông lệ đạo. Sau đó que dẫn đường được rút bỏ qua ngách mũi dưới kéo theo ống Silicon. Lặp lại thao tác kỹ thuật như trên để luồn ống Silicon còn lại xuống ngách mũi. Hai đầu ống được buộc chặt và cố định ở ngách mũi dưới. Hiện nay nhờ có sự trợ giúp của nội soi mũi mà thủ thuật được tiến hành dễ dàng và thuận lợi hơn. Ông Silicon thường được rút bỏ sau khi đặt trong lệ đạo khoảng 3 - 6 tháng qua đường lệ quản hoặc đường mũi. Nhược điểm của ống Silicon Có thể gây rách điểm lệ kích thích kết mạc giác mạc nhiễm trùng phản ứng tạo u hạt vùng góc trong mắt sót ống silicon trong đường lệ khi rút bỏ viêm xoang chảy máu mũi. Từ trước đến nay đã có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN