TAILIEUCHUNG - Chăm sóc rau màu trong thời tiết rét đậm, rét hại

Tăng cường bón phân: Bón phân cho rau, màu cân đối, bón sớm, bón nhiều kali và phun chế phẩm K-H; A-H 502 cho cây trước các đợt rét đậm, có tác dụng giúp cho cây tăng khả năng chống rét. Đối với các loại cây màu như cây ngô, cây khoai lang: Tưới rãnh đủ ẩm, đảm bảo 70-80% độ ẩm đồng ruộng để cây sinh trưởng sinh thực tốt, khoai về củ, ngô về hạt được thuận lợi. Với cây khoai lang cần bón kali sớm kết hợp với đạm, bón lần cuối (lần 2) sau trồng. | Chăm sóc rau màu trong thời tiết rét đậm rét hại Tăng cường bón phân Bón phân cho rau màu cân đối bón sớm bón nhiều kali và phun chế phẩm K-H A-H 502 cho cây trước các đợt rét đậm có tác dụng giúp cho cây tăng khả năng chống rét. Đối với các loại cây màu như cây ngô cây khoai lang Tưới rãnh đủ ẩm đảm bảo 70-80 độ ẩm đồng ruộng để cây sinh trưởng sinh thực tốt khoai về củ ngô về hạt được thuận lợi. Với cây khoai lang cần bón kali sớm kết hợp với đạm bón lần cuối lần 2 sau trồng 40-45 ngày mỗi sào 360m2 3-4kg kali 12kg đạm urê vun cao vào gốc không được tỉa cành lá xung quanh gốc để khoai ấm gốc tạo điều kiện thuận lợi cho các chất dinh dưỡng về củ. Với cây ngô bón nốt lượng đạm kali sớm vào lúc ngô có 10-12 lá trước trổ cờ 10-15 ngày đồng thời vun cao vào gốc. Chú ý tuyệt đối không được làm gãy làm rách nát hoặc cắt lá mang bi bắp vì lá mang bi quyết định 50-60 độ chắc mẩy của hạt. Cây lạc đông đậu tương đông đang ở thời kỳ xuống củ vào mẩy hạt cần bón sớm bón đủ kali tưới đủ ẩm để cây chống rét tốt củ hạt được căng loại cây rau như Hành tỏi cây họ cà cà chua khoai tây rau họ cải bắp cải su hào sup lơ và các loại rau khác cũng phải tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét đậm. Bón thêm phân kali phân lân giảm bón đạm đê cây khoẻ mạnh tăng cường khả năng chống rét. Chăm sóc Tỉa thưa hợp lý cành nhánh nhất là đối với cây cà chua khoai tây làm bộ tán thông thoáng hạn chế sâu bệnh hại. Tiến hành thụ phấn nhân tạo thụ phấn bổ sung cho các loại rau ăn quả cà chua bí đỏ ngô . Phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh mới phát sinh gây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN