TAILIEUCHUNG - Những điều cốt yếu để tạo ra một nhóm làm việc thực sự

Tập hợp mọi người hợp tác và làm việc như một nhóm không phải là một điều dễ dàng như bạn có thể cảm thấy. Một loạt các nhân tố thường chống lại những nhà quản lý cố gắng theo đuổi mục đích này. Có thể thấy các nhân tố như lợi ích của mỗi cá nhân, hay niềm tin sai lệch mà mỗi người trong nhóm nghĩ có liên quan đến việc có được quyền lực và sự thành công, và cả những yếu tố vǎn hoá tàn dư của công ty cũ đã ǎn sâu bám rễ vào. | Những điều cốt yếu để tạo ra một nhóm làm việc thực sự Tập hợp mọi người hợp tác và làm việc như một nhóm không phải là một điều dễ dàng như bạn có thể cảm thấy. Một loạt các nhân tố thường chống lại những nhà quản lý cố gắng theo đuổi mục đích này. Có thể thấy các nhân tố như lợi ích của mỗi cá nhân hay niềm tin sai lệch mà mỗi người trong nhóm nghĩ có liên quan đến việc có được quyền lực và sự thành công và cả những yếu tố vàn hoá tàn dư của công ty cũ đã àn sâu bám rễ vào nhiều nhân viên trong nhiều nàm trước đó. Chúng ta đã nghe nhiều về làm việc theo nhóm ở những nơi làm việc trong thời đại ngày nay. Trong khi cố gắng tìm kiếm những cách thức để có thể cạnh tranh tốt hơn trong điều kiện thị trường thế giới như hiện nay lãnh đạo các tổ chức cuối cùng đã nhận thức được rằng mọi người có thể làm được những thứ tốt hơn nhiều cho doanh nghiệp khi họ hợp tác làm việc theo nhóm chứ không làm việc một cách đơn lẻ trong một tập hợp những cá nhân. Tuy nhiên rất nhiều cái mà chúng ta gọi là nhóm ở nơi làm việc hiện nay đơn giản chỉ là những nhóm người được các nhà quản lý chúng ta gắn cho một cái mác. Tạo ra một môi trường làm việc nhóm thực sự đòi hỏi nhà quản lý và nhân viên phải thay đổi hầu như tất cả những gì mà họ đã làm trước đây. Vậy nhà quản lý cần tạo ra một nhóm làm việc như thế nào Đầu tiên chúng ta cần định nghĩa những đặc điểm của một nhóm làm việc. Để làm được điều này hãy lấy đội tuyển Pháp vô địch thế giới nàm 98 để định nghĩa một nhóm làm việc thực sự. Sau đây là các đặc điểm - Có cùng một mục tiêu chung. Trong một đội bóng mọi người đếu có mục tiêu là giành chiến thắng. Để trở thành một đội bóng chiến thắng lợi ích của cả đội phải được đặt lên trên lợi ích của bất kỳ một cá nhân nào. Mục tiêu chung của cả đội chính là cái gắn kết các thành viên của đội. Bạn hãy nhớ lại và sẽ thấy rằng không một thành viên nào của đội tuyển Pháp cố gắng tỏ ra mình là một ngôi sao tất cả là vì đội bóng. - Cùng nhau làm việc để đạt được các mục tiêu hoạt động đã được xác