TAILIEUCHUNG - Đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT, NGND tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời. | Đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú. Thông tin Lĩnh vực thống kê Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi tuyển sinh Cơ quan có thẩm quyền quyết định Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT NGND tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nội vụ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 120 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Danh hiệu Các bước Tên bước Mô tả bước Cán bộ giáo viên giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm 1. Bước 1 - Hội đồng sơ duyệt kết quả Công bố kết qủa sơ duyệt và thăm dò dư luận Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trân Phú Quy Nhơn . 2. Bước 2 - Nếu hồ sơ đây đủ đương sự chờ giải quyết. - Nếu hồ sơ chưa đây đủ đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau. Hội đồng xét duyệt và bỏ phiếu tán thành Gửi hồ sơ đề nghị Chủ 3. Bước 3 tịch Nước qua Bộ GD ĐT . ra quyết định công nhận Tên bước Mô tả bước 4. Bước 4 Chuyển trả kết quả cho các đơn vị và cá nhân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND NGƯT - Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT NGND - Bản khai sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới giáo trình công trình NCKH đề nghị xét tặng danh hiệu NGND NGƯT - Tóm tắt nội dung sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới công trình NCKH đề nghị xét tặng danh hiệu NGND NGƯT. Mẫu hồ sơ của hội đồng xét tặng danh hiệu NGND NGƯT - Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu NGND NGƯT - Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND NGƯU 2 - Biên bản kiểm phiếu bầu NGƯT NGND - Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu NGND NGƯT - Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND NGƯT. - Bản khai tóm tắt thành tích NGƯT NGND - Bản kê khai kinh nghiệm giải pháp sáng kiến của NGƯT đối với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN