TAILIEUCHUNG - X-ray và con ma

Bài tập này hướng dẫn bạn áp vật liệu dạng X-ray để tạo một con ma , bây giờ bạn bắt đầu . Ở bài tập này bạn có thể sử dụng bất kỳ một model nào để thực hành , nếu bạn không có thì hãy download con ma ở địa chỉ sau | X-ray và con ma Nguồn Bài tập này hướng dẫn bạn áp vật liệu dạng X-ray để tạo một con ma bây giờ bạn bắt đầu . Ở bài tập này bạn có thể sử dụng bất kỳ một model nào để thực hành nếu bạn không có thì hãy download con ma ở địa chỉ sau http P2zyyeumnyiy 1. Mở file con ma trong 3dsmax Click vào đây để đưa hình về kích thước bé 2. Nhấp chọn con ma và Nhấn phím M để mở bảng Material trong bảng Multi Subobject bạn nhấp nút Greem trong ID 1 . Ở đây chúng ta chỉ tạo vật liệu X-ray cho lớp da của con ma nên bạn chọn ID 1 3. Tiếp theo thiết lập như .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN