TAILIEUCHUNG - Từ diển thuật ngữ dùng trong 3DsMax

Phần cứng hỗ trợ Video nhằm tăng tốc độ hiển thị của cảnh 3D .MAX tương thích với những card (vi mạch) như Open GL Direct3D (trên Windows 95 hoặc ). | Từ diển thuật ngữ dùng trong 3DsMax Nguồn Từ điển thuật ngữ thông dụng Trong 3ds max 3D Acceleration Phần cứng hỗ trợ Video nhằm tăng tốc độ hiển thị của cảnh 3D .MAX tương thích với những card vi mạch như Open GL hoặc Direct3D trên Windows 95 hoặc . 3D Digitiez Một thiết bị cơ khí với bộ cảm biến để xác định vị trí vật lý của những điểm chính trên một vật thể để tạo ra một phiên bản 3D dựa trên những dữ liệu đó. 3D Object Library Thư viện những đối tượng 3D theo một loạt các dạng và độ phân giải khác nhau như những lựa chọn để tạo hình. 3D Pain Software Chương trình phần mềm hoặc plug-in cho phép bạn tô chất liệu các đồ bản hoặc các vật liệu trực tiếp lên bề mặt của một đối tượng. Align dóng hàng Lệnh dóng các bề mặt đối tượng với nhau hoặc căn tâm nhiều đối tượng dọc theo một hoặc nhiều trục. Alpha Channel kênh Alpha Một lớp tuỳ chọn của dữ liệu hình ảnh cung cấp thêm 8 bit thông tin mở rộng cho độ trong suốt. Kênh Alpha được sử dụng như một mặt nạ cho việc tổng hợp một hình ảnh lên trên một hình ảnh khác. Ambient Color Sắc độ của một đối tượng phản xạ nếu nó không được chiếu sáng trực tiếp bởi một nguồn sáng. Màu ambient có chiều hướng biểu diễn màu của ánh sáng phản xạ từ tất cả các đối tượng trong một cảnh nhưng chỉ bức xạ radiosity mới có thể thực hiện việc này một cách thực sự. Ambient Light Về mặt lý thuyết nó là kết quả tích lại của tất cả ánh sáng bật ra từ tất cả các đối tượng trong một vùng. Thông thường thiết lập như một giá trị tổng thể để chiếu sáng tất cả đối tượng trong cảnh như nhau. Angle of Incidence Góc của một tia sáng khi đập vào bề mặt và phản xạ vào mắt người quan sát. Animated Texture chất liệu được hoạt hoá Một file Video hoặc hoạt cảnh được sử dụng thay vì những hình ảnh tĩnh như một đồ họa chất liệu làm chất liệu trên đối tượng thay đổi liên tục khi cảnh được thể hiện. Animation hoạt cảnh Trong đồ họa 3D nó là sự điều chỉnh bất cứ kiểu nào của đối tượng ánh sáng vật liệu hay camera bằng cách di chuyển hoặc thay

TỪ KHÓA LIÊN QUAN