TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản_Chương 3: Chiến lược sản phẩm

Tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo, các bạn học sinh sinh viên muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức về chiến lược sản phẩm để hoàn thành công việc tốt nhất. | CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Các thuộc tính của sản phẩm Cải tiến và phát triển sản phẩm mới Qui trình tung sản phẩm mới ra thị trường Chu kỳ sống sản phẩm Nội dung chiến lược sản phẩm Nhãn hiệu – thương hiệu sản phẩm Vấn đề bao bì sản phẩm Marketing căn bản Khái niệm Sản phẩm : là bất kỳ thứ gì mà cái đó có thể đưa ra thị trường để thu hút sự quan tâm, mua, sử dụng hoặc tiêu dùng và nó có thể thoả mãn một ý muốn hay nhu cầu. Sản phẩm bao gồm các bộ phận hữu hình, dịch vụ, con người, địa điểm, tổ chức và ý tưởng. CÁC THUỘC TÍNH PHỔ BIẾN CỦA SP 4 CẤP ĐỘ SẢN PHẨM Những lợi ích Đặc điểm Kiểu dáng Chất lượng Tên hiệu Bao bì Giao hàng & sự tín nhiệm Bảo hành Dịch vụ sau bán hàng Phụ tùng kèm theo SP cốt lõi Phần SP cụ thể Phần SP tiềm năng Phần phụ thêm của SP SẢN PHẨM MỚI SP mới nguyên mẫu Đổi mới thật sự không có SP thay thế Hoàn toàn khác với SP hiện có nhưng có cùng công dụng SP mới cải tiến Khác đáng kể so với SP hiện có Cải tiến hoàn hảo hơn, có nhiều tính năng, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN