TAILIEUCHUNG - Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe quân sự do bộ quốc phòng cấp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép lái xe lân cấp Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Cá nhân nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe tại Phòng quản lý đề nghị phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Giải quyết thủ tục Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đổi Giấy phép lái xe giao GPLX mới cho người đổi và cắt góc giấy phép lái xe cũ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe bản chính 2. Hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị đổi 3. Bản photocopy Giấy phép lái xe xuất trình bản chính để đối chiếu 4. 03 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp kiểu chứng minh nhân dân 5. Giấy Chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày ký của thủ 6- . Á trưởng cấp Trung đoàn trở lên Giấy giới thiệu của Cục Xe - Máy thuộc Tổng cục Hậu cần hoặc chủ nhiệm 7. ngành xe cấp quân khu quân đoàn quân chủng binh chủng và tương đương Số bộ hồ sơ 01 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN