TAILIEUCHUNG - Đề tài " Quản lý kinh doanh "

Toàn cầu hoá là một trong những quá trình xã hội hoá ngày càng trở nên sâu sắc, qua đó các thị trờng đợc mở rộng, các cơ hội cho mỗi quốc gia cũng đợc gia tăng, mặt khác nó tạo ra một môi trờng cạnh tranh rất gay gắt và nó trở thành nhân tố đe doạ tới tình hình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Để đáp ứng đợc những yêu cầu của quá trình toàn cầu hoá thì các doanh nghiệp Việt Nam với t cách là chủ thể của nền kinh tế, là tế bào của xã hội,. | LỜI MỞ ĐAU Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh xăng dầu Hải Dơng với những kiến thức đã học cùng với sự định hớng của thầy giáo hớng dẫn tôi đã cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu thu thập các vấn đề thực tế ở chi nhánh xăng dầu Hải Dơng để tiến hành phân tích đánh giá các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của Chi nhánh. Chi nhánh xăng dầu Hải Dơng là một doanh nghiệp Nhà nớc trong những năm gần đây tình hình kinh doanh của chi nhánh ổn định và phát triển. Hơn nữa chi nhánh lại là đơn vị đại diện duy nhất của PETROLIMEX tại Hải Dơng chi nhánh có hệ thống kênh phân phối khá đa dạng ngoài ra chi nhánh còn có hệ thống tuyến ống vận hành bơm chuyển cung cấp xăng dầu cho các đơn vị trong ngành nh Công ty xăng dầu KVI Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh. Cùng với mối quan hệ công tác của bản thân với chi nhánh xăng dầu Hải Dơng và khả năng thu thập khai thác số liệu phục vụ báo cáo thực tập tốt nghiệp đợc tốt nhất nên tôi đã mạnh dạn chọn chi nhánh xăng dầu Hải Dơng làm cơ sở thực tập cho mình. Trong thời gian thực tập tôi đã nhận đợc sự hớng dẫn tận tình chu đáo của thầy giáo Đỗ Hoàng Toàn và tập thể cán bộ công nhân viên trong chi nhánh xăng dầu Hải Dơng giúp tôi hoàn thành đợt thực tập này. Do trình độ tiếp thu học tập của bản thân còn nhiều hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn nên trong quá trình tìm hiểu và phân tích đánh giá các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong sự đóng góp giúp đỡ của thầy giáo cô giáo khoa Khoa học quản lý Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân để em hoàn thành tốt bài chuyên đề này. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi của các bác các anh chị trong cơ quan và sự tận tình hớng dẫn của thầy giáo Đỗ Hoàng Toàn. Sinh viên thực hiện PHAN I QUẢN LÝ KINH DOANH Toàn cầu hoá là một trong những quá trình xã hội hoá ngày càng trở nên sâu sắc qua đó các thị trờng đợc mở rộng các cơ hội cho mỗi quốc gia cũng đợc gia