TAILIEUCHUNG - Đổi Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe do cục đường bộ việt nam quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy phép lái lân Thông tư số 76 2004 TT-BTC xe cấp ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng quản lý phương tiện và người lái đề nghị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Giải quyết thủ tục Phòng Quản lý phương tiện và người lái tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ đổi Giấy phép lái xe giao Giấy phép lái xe mới cho người đổi và cắt góc GPLX hết hạn Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe bản chính 2. Hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị đổi 3. Bản photocopy Giấy phép lái xe sắp hết hạn 4. 03 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp kiểu chứng minh nhân dân 5. Giấy phép lái xe bản chính xuất trình để kiểm tra 6. Giấy Chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe Văn bản số 119 CĐBVN-QLPT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN