TAILIEUCHUNG - Thiết bị nhiệt

Sự chuyển động của dòng khí trong thiết bị nhiệt nói chung và trong lò sấy, lò nung ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng có ảnh h-ởng nhiều đến năng suất của lò. bởi vì sự chuyển động này gắn liền với hiệu quả của quá trình trao đổi nhiệt giữa dòng khí và vật liệu trong lò. do đó tốc độ, thành phần của khí, chiều h-ớng và đặc tính chuyển động của dòng khí cần phải đảm bảo. ngoài những yếu tố trên còn yêu cầu hợp lí về kết cấu lò, kỹ thuật gia. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NANG KHOA HÓA - NGÀNH CNHH VẬT LIỆU 2007 1 Chương 1 CHUYỂN ĐỘNG KHÍ TRONG LÒ CÔNG NGHIỆP 1. IKháỉ niệm và định luật cơ bản. Khái niệm. Sự chuyển động của dòng khí trong thiết bị nhiệt nói chung và trong lò sấy lò nung ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng có ảnh hưởng nhiều đến năng suất của lò. Bởi vì sự chuyển động này gắn liền với hiệu quả của quá trình trao đổi nhiệt giữa dòng khí và vật liệu trong lò. Do đó tốc độ thành phần của khí chiều hướng và đặc tính chuyển động của dòng khí cần phải đảm bảo. Ngoài những yếu tố trên còn yêu cầu hợp lí về kết cấu lò kỹ thuật gia công chuẩn bị vật liệu sự phân bố nhiệt độ và duy trì môi trường trong lò. Ngày nay trong các thiết bị nhiệt hiện đại sự chuyển động tự nhiên của dòng khí khó đảm bảo cho lò làm việc có năng suất cao công suất lớn. Nên hầu hết các thiết bị nhiệt đều dùng quạt để tạo ra sự chuyển động cưỡng bức dòng khí. Thực tế ở lò công nghiệp áp suất dư hay chân không thông thường nhỏ hơn 50mm H2O do vậy khi tính các quá trình liên quan đến dong khí có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố áp suất tới sự nén hoặc giãn nở của khí mà chỉ xem xét nó như chất lỏng không chịu nén đồng nhất và liên tục lấp đầy kênh dẫn. Nên vận dụng được những định luật chuyển động của chất lỏng vào chất khí. Cần chú ý điểm khác cơ bản giữa chất khí và chất lỏng ở chỗ chất khí biến đổi thể tích tốc độ mật độ rất nhiều theo nhiệt độ. Nên việc nghiên cứu và áp dụng những định luật cơ bản về chất khí cũng rất cần thiết để khảo sát dòng khí trong lò. Các định luật. Định luật Boil - Mariotte. Khi nhiệt độ không đổi áp suất của khối khí tỷ lệ nghịch với thể tích của nó. - T const ta có Ỵ2 1-1 P V r2 V1 Hay pv const Định luật Gay - Lussac. Khi áp suất không đổi thể tích riêng khí lý tưởng sẽ biến đổi tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. - P const ta có V Ĩ1 1-2 V2 T2 Hay const Khối lượng riêng của khí khi áp suất không đổi sẽ biến đổi tỷ lệ nghịch với nhiệt độ của nó. V1 m P1 p2 T_ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    10    0    17-01-2021
5    14    0    17-01-2021