TAILIEUCHUNG - Đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến

Tham khảo tài liệu 'đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trình Thủ tướng Chính phủ 2 đợt vào cuối tháng 6 và tháng 10 hàng năm. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Huân chương Huy chương Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhận hồ sơ trong giờ hành chính trong các ngày làm việc. Văn thư nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Ban xử lý chuyển cán bộ thực hiện. 2. Bước 2 X. . - Cán bộ thẩm định hồ sơ nếu không hợp lệ hướng dẫn làm lại nếu hợp lệ trình lãnh đạo Ban. 3. Bước 3 Cơ quan làm thủ tục trình UBND tỉnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan đơn vị địa phương đề nghị. 2. Đơn đề nghị khen thưởng của cá nhân. Bản khai thành tích của cá nhân có ý kiến đề nghị khen thưởng của UBND 3. xã UBND huyện nơi lập thành tích hoặc nơi cư trú nếu có Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về chấp hành chính sách pháp luật và lý do chưa được khen thưởng nếu có cư trú ở nơi khác 4. hoặc văn bản đề nghị của chính quyền nơi lập thành tích xét chuyến hồ sơ đến nơi cư trú xét đề nghị. Giấy xác nhận của cơ quan trước khi nghỉ hưu đối với cá nhân nghỉ hưu từ 5. năm 1983 đến nay về lý do chưa được khen thưởng và chấp hành chính sách pháp luật ở cơ quan. Giấy xác nhận thành tích của cán bộ giao việc hoặc cùng công tác 03 6. người

TỪ KHÓA LIÊN QUAN