TAILIEUCHUNG - Sử dụng Unwrap UVW tạo da người

Mình kinh nghiệm còn kém lắm . híc! Lần đầu vít Tut nữa ! Ai chưa bik thi` đọc nha ! ^^ Ban đầu mình có 1 . cái đầu ! P/s: TUT trên chưa bao gồm tóc ! ^^! | Su dung Unwrap UVW tao da nguni Nguon Minh kinh nghiem con kem lam . hic Lan dan vit Tut nua Ai chua bik thi doc nha AA Ban dan minh co 1 . cai dan P s TUT tren chua bao gom toc aa san do Luj opy of rhmivioi 05 nwc Project Fotfei f lldtn MFI temp cm xo - Aulodeik Ids Max 009 - PnpUy Pn Fite Edit Fools Gt otp Views Create Modifiers Animation Graph Editors Renderino Custonse MAXScript Helc i Click vao day de dua hinh ve kich thuoc be Click vào đây để đưa hình về kích thước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN