TAILIEUCHUNG - Nhúng file Flash vào trong blog

Nếu bạn có một file Flash với đuôi SWF trong máy tính và muốn nhúng nó vào trong blog của mình thì cách làm đơn giản như sau: Đầu tiên hãy upload file đó lên một host trên mạng rồi lấy link của file vừa mới upload lên. | Nhúng file Flash vào trong blog Nguồn Nếu bạn có một file Flash với đuôi SWF trong máy tính và muốn nhúng nó vào trong blog của mình thì cách làm đơn giản như sau Đầu tiên hãy upload file đó lên một host trên mạng rồi lấy link của file vừa mới upload lên. Ví dụ tôi up file episode lên http thì được cái link là http files 2007 5 15 1082932 flash episode Copy đoạn code sau đây và sửa link trong src thành link file của bạn rồi tạo một entry mới check View HTML Source và dán đoạn code này vào là xong. Tiếp tục uncheck nút View HTML Source để viết bài. x center embed src http files 2007 5 15 1082932 flash episode type application x-shockwave-flash allowscriptaccess none height 400 width 500 center Bạn có thể thay đổi chiều rộng width và chiều cao height nếu cần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN