TAILIEUCHUNG - Đổi giấy phép lái tàu

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái tàu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi giấy phép lái tàu Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường sắt Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính Thời hạn giải quyết Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị đổi giấy phép Cục ĐSVN phải hoàn tất việc cấp lại giấy phép. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đổi giấy phép đồng lân Quyết định số 44 2005 QĐ- BGTV. Quyết định số 17 2007 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân làm hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép lái tàu gửi Cục Đường sắt Việt Nam Cục Đường sắt Việt Nam xét duyệt hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép 2. lái tàu 3. Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy phép lái tàu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái tàu 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định 3. Bản sao giấy phép lái tàu có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý 4. 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ Tên mâu đơn mâu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị đổi cấp lại Giấy phép lái Quyết định số 44 2005 QĐ- tàu. BGTV. Yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN