TAILIEUCHUNG - Model má phanh oto

Các bạn cố gắng thực hành các tut mình gửi. Một ngày không xa, mình sẽ đưa tut hoàn thành 1 tác phẩm model ôtô. Trước hết các bạn học để tạo các thành phần riêng đã nhé! Bài này mình sẽ tạo một má phanh ôtô, bộ phận này nằm phía trong mâm xe. | Model má phanh oto Nguồn Các bạn cố gắng thực hành các tut mình gửi. Một ngày không xa mình sẽ đưa tut hoàn thành 1 tác phẩm model ôtô. Trước hết các bạn học để tạo các thành phần riêng đã nhé Bài này mình sẽ tạo một má phanh ôtô bộ phận này nằm phía trong mâm xe. Ta bắt đầu nhé - Vào Create Shapes Donut vẽ 2 hình tròn đồng tâm tại khung nhìn Left với kích thước như hình Di chuyển nó về tọa độ - Vẽ 4 hình tròn có radius như trong hình - Chọn 4 hình tròn vừa tạo vào Hyerarchy để căn tâm xoay. Chọn Affect Pivot Only. Kích chuột phải vào công cụ Select and Move đưa về toạ độ z 0 như hình Điều này sẽ làm 4 hình tròn có cùng 1 tâm xoay. - Dùng công cụ Select and Rotate xoay các hình tròn từ hình tròn thứ 2 từ dưới lên lần lượt là 5 10 và 15 độ để được như hình - Chọn 4 hình tròn. Vào Tools Array. và để các lựa chọn như hình - Convert Donut thành dạng Editable Spline rồi nhấn nút Attach chọn tất cả hình tròn để nhập chúng vào làm 1 đối tượng. Nhấp nút Attach 1 lần nữa để hoàn tất. - Tìm đến lệnh Extrude từ Modifier List và để Amount . Ta được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN