TAILIEUCHUNG - BỆNH HỌC DỊCH KÍNH (Kỳ 3)

Tăng sinh dịch kính - võng mạc (proliferative vitreoretinopathy). Đó là một số trạng thái bất thưòng của dịch kính võng mạc được biểu hiện với đặc điểm: có những màng co rút được phát sinh từ tế bào đệm của võng mạc và những tế bào biểu mô sắc tố võng mạc khu trú bất thường. Lớp màng này có thể ở mặt ngoài hoặc ở mặt trong của võng mạc hoặc ở bề mặt dịch kính. Những màng này có thể mỏng mảnh hoặc dày, dễ quan sát thấy và chúng có khả năng gây xoắn. | BỆNH HỌC DỊCH KÍNH Kỳ 3 . Tăng sinh dịch kính - võng mạc proliferative vitreoretinopathy . Đó là một số trạng thái bất thưòng của dịch kính võng mạc được biểu hiện với đặc điểm có những màng co rút được phát sinh từ tế bào đệm của võng mạc và những tế bào biểu mô sắc tố võng mạc khu trú bất thường. Lớp màng này có thể ở mặt ngoài hoặc ở mặt trong của võng mạc hoặc ở bề mặt dịch kính. Những màng này có thể mỏng mảnh hoặc dày dễ quan sát thấy và chúng có khả năng gây xoắn vặn tổ chức võng mạc. Những tế bào biểu mô sắc tố võng mạc . và những tế bào thần kinh đệm của võng mạc là loại tế bào đa năng với khả năng dị sản cao metaplastic . Chúng có thể tăng sinh lan rộng và hình thành các đặc tính của các nguyên bào sợi - cơ myofibroblas . Những myofibroblas này cũng giống như những tế bào dễ dàng tạo ra những màng co rút. Những màng này có thể được tạo thành ở hoặc mặt ngoài hoặc mặt trong của võng mạc và ở phía sau của màng bọc dịch kính. Quá trình diễn biến bệnh lý tăng sinh dịch kính - võng mạc đưa tới kết cục là sự co kéo từng đám dịch kính co kéo trước võng mạc màng dịch kính trước võng mạc xơ hoá võng mạc nhăn nhúm hoàng điểm bệnh võng mạc nhăn nhúm bề mặt surface wrinkling retinoprathy . Tăng sinh dịch kính - võng mạc không cần điều trị trừ khi nó gây ra những răn rúm bề mặt võng mạc và hoàng điểm hoặc gây biến chứng bong võng mạc. Trong khi các thuốc chống tăng sinh đang được nghiên cứu thì việc điều trị hiện tại bao gồm các phương pháp phẫu thuật đặc biệt trong đó có dùng cách kéo căng cắt rời màng co rút và cắt dịch kính. . Xuất huyết dịch kính. Căn nguyên Hay gặp nhất trong viêm võng mạc tăng sinh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tắc nhánh tĩnh mạch tăng nhãn áp xẹp dịch kính cấp tính kết hợp với bong dịch kính sau. Có thể còn gặp xuất huyết dịch kính trong những trường hợp - Sang chấn chấn thương đụng dập vết thương xuyên nhãn cầu phẫu thuật. - Co kéo dịch kính trên mạch máu võng mạc tân mạch . - Tăng áp lực mạch máu võng mạc phồng mạch u máu võng mạc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN