TAILIEUCHUNG - Quy trình công nghệ bảo quản rau quả tươi xuất khẩu

Dưới đây là công nghệ bảo quản một số loại rau xuất khẩu phổ biến của Việt Nam. Qui trình bảo quản cải bắp, cải thảo Sản phẩm trước tiên được chần với hơi nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C trong 1 phút, kế đó bôi dung dịch Ca(OH)2 bão hòa vào vết cắt cuống và phun đều dung dịch axit citric 1% vào xung quanh sản phẩm. Đưa sản phẩm vào kho lạnh để bảo quản ở nhiệt độ từ 0 độ C đến 2 độ C, độ ẩm không khí từ 90-95%. . | Quy trình công nghệ bảo quản rau quả tươi xuất khẩu Vừa qua Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội rau quả Đà Lạt thực hiện thành công đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ bảo quản rau quả tươi xuất khẩu . Dưới đây là công nghệ bảo quản một số loại rau xuất khẩu phổ biến của Việt Nam. Qui trình bảo quản cải bắp cải thảo Sản phẩm trước tiên được chần với hơi nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C trong 1 phút kế đó bôi dung dịch Ca OH 2 bão hòa vào vết cắt cuống và phun đều dung dịch axit citric 1 vào xung quanh sản phẩm. Đưa sản phẩm vào kho lạnh để bảo quản ở nhiệt độ từ 0 độ C đến 2 độ C độ ẩm không khí từ 90-95 . Sau 30 ngày bảo quản tỷ lệ hư hỏng là 9 tỷ lệ giảm khối lượng 5 và độ Brix tăng từ 6 05 đến 10 54 . Chi phí bảo quản cho 1 tấn sản phẩm là đồng. Qui trình bảo quản hoa Atiso Rửa sạch và chần bằng hơi nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C trong 5 phút sau đó bôi dung dịch Ca OH 2 bão hòa vào vết cắt cuống sau đó phun đều dung dịch axit citric 1 vào cụm hoa. Đưa sản phẩm vào kho lạnh để bảo quản ở nhiệt độ từ 0 độ C đến 2 độ C độ ẩm không khí từ 9095 . Sau 30 ngày bảo quản tỷ lệ hư hỏng là 10 tỷ lệ giảm khối lượng 5 và độ Brix tăng từ 5 2 đến 9 24 . Chi phí bảo quản cho 1 tấn sản phẩm là đồng. Qui trình bảo quản khoai tây Sau khi ngủ sinh lý củ khoai tây được nhúng vào dung dịch nước ozôn O3 nồng độ 140ppm trong thời gian 5 phút rồi đưa bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ từ 0 độ C đến 2 độ C ẩm độ không khí từ 90 đến 95 rải đều lên trên đống khoai tây các túi vải thưa có chứa bột khử ethylen KMnO4-CaSiO3 mỗi túi 3g tỷ lệ 0 1 . Sau 3 tháng bảo quản tỷ lệ củ bị hư hỏng là 3 tỷ lệ giảm khối lượng 4 và độ Brix tăng từ 0 75 đến 3 45 . Chi phí bảo quản cho 1 tấn sản phẩm là .