TAILIEUCHUNG - Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Điều chỉnh bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Hãng hàng không nước ngoài hoặc người được ủy quyền Nộp hồ sơ 1. nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung giấy phép thành lập đề nghị Văn phòng đại diện tới Cục HKVN Cục Hàng không Việt Nam xem xét thẩm định hồ sơ và 1 ngày sau có công văn trả lời hãng hàng không trong Giải quyết 2. trường hợp Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ Cục HKVN thủ tục quyết định điều chỉnh bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho hãng hàng không tại Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Điều chỉnh bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng 1. đại diện 2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp Thư bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện trường hợp thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Việt Nam kèm theo bản sao hộ 3. chiếu thị thực nhập ảnh nếu là người nước ngoài hoặc bản sao hộ chiếu chứng minh thư nhân dân nếu là người Việt Nam Bản sao tài liệu chứng minh sự thay đổi địa điểm đặt trụ sở của hãng hàng không nước ngoài trong phạm vi nước nơi hãng hàng không được . thành lập hoặc đăng ký kinh doanh trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của hãng hàng không trong phạm vi nước nơi hãng hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    9    0    15-01-2021
10    21    0    15-01-2021