TAILIEUCHUNG - 10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của nhà quản lý

Có thể có rất nhiều người đã từng làm việc dưới quyền của những ông chủ rất khó chịu. Có thể họ không tuân thủ kỷ luật lao động hoặc không đủ khả nǎng để làm việc đại diện cho ông chủ của mình. Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Morgan W. McCall, giáo sư về quản lý và tổ chức tại Đại học Nam California (Mỹ) thì dù người lao động có lỗi thế nào đi nữa, người quản lý cũng rất có thể sẽ mắc phải 1 trong các lỗi sau mà có thể sẽ khiến sự nghiệp quản. | 10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của nhà quản lý Có thể có rất nhiều người đã từng làm việc dưới quyền của những ông chủ rất khó chịu. Có thể họ không tuân thủ kỷ luật lao động hoặc không đủ khả nàng để làm việc đại diện cho ông chủ của mình. Tuy nhiên theo Tiến sỹ Morgan W. McCall giáo sư về quản lý và tổ chức tại Đại học Nam California Mỹ thì dù người lao động có lỗi thế nào đi nữa người quản lý cũng rất có thể sẽ mắc phải 1 trong các lỗi sau mà có thể sẽ khiến sự nghiệp quản lý của anh ta bị thất bại. Đó là 1. Không nhạy cảm 2. Hành động một cách khác thường 3. Phản bội lại niềm tin 4. Kiểm soát chặt chẽ quá mức 5. Tham vọng quá mức 6. Không có khả nàng suy nghĩ một cách chiến lược 7. Không có khả nàng thích ứng với người quản lý mới 8. Quá phụ thuộc vào một người chỉ bảo cho mình 9. Đưa ra các quyết định nhân sự không hiệu quả 10. Không có khả nàng giải quyết các vấn đề về hoạt động của phòng ban Bạn là nhà quản lý Bạn sẽ nghĩ sao nếu mình mắc phải một trong những lỗi này. Theo McCall có rất nhiều cách để phát hiện điều đó và thường là người khác dễ nhận thấy điều đó hơn chính bản thân bạn. Vấn đề đặt ra là liệu bạn có đủ can đảm để hỏi họ Nếu có can đảm thì liệu bạn có những mối quan hệ tốt với ai để họ trả lời bạn một cách thành thật Bạn cũng có thể tự mình nhận ra điều đó tùy thuộc vào lỗi mà bạn mắc phải. Chẳng hạn như Nếu bạn nghi ngờ mình đang quản lý chặt chẽ quá mức hãy đứng ra xa và xem mọi người đang thực hiện mệnh lệnh của bạn một cách nhiệt tình hay đơn giản là họ tuân lệnh. Nếu bạn can thiệp vào một dự án mà bạn đã giao cho người khác liệu họ có tỏ ra không tức giận và chống đối Đưa ra các quyết định nhân lực không hiệu quả sẽ được thể hiện rõ trong các trường hợp khi bạn thường xuyên hình thành các nhóm trong tổ chức nhưng hoạt động của chúng không hiệu quả hoặc nếu bạn thường tuyển dụng những người theo hình tượng riêng của mình hoặc chỉ tuyển những chuyên gia. Giáo sư McCall cho rằng Càng đảm nhận trọng trách quản lý cao hơn bạn càng