TAILIEUCHUNG - QUẢN TRỊ KHU VỰC CÔNG

Khu vực công là một bộ phận rất lớn trong toàn bộ nền kinh tế của nước ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong việc; Ổn định xã hội, thu nhập cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ nền kinh tế chung Từ những năm 1986 trở về trước khu vực công phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp, thể hiện qua việc mọi hoạt động trong nền kinh tế đều do nhà nước quản lí. Một nền kinh tế bao cấp toàn phần dưới các hình thức như: Hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước Nhưng đây cũng là một thời kì mà “khu vực. | . Việc đánh đổi này phải phù hợp với tình hình xã hội trong từng giai đoạn, từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như nhà nước mở ra các doanh nghiệp ở miền núi. Nhà nước đã đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế lấy công bằng xã hội. Việc làm này sẽ giúp cho người dân vùng cao có công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự phát triển đồng đều giữa miền núi và đồng bằng. Nhưng do địa hình hiểm trở, trình độ dân trí chưa cao nên hiệu quả kinh tế sẽ thấp. Hoặc việc nhà nước mở khu chế lọc dầu Dung Quất ở Quãng Ngãi, với mục đích tạo đà phát triển, cải thiện kinh tế cho khu nực miền trung. Nhưng đây lại là một kế hoạch đánh đổi không phù hợp. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chịu nhiều chỉ trích quốc tế về địa điểm và giá trị của nó. Những người chỉ trích cho rằng chính trị đã xen vào quyết định kinh tế. Năm 1995, tập đoàn Total SA của Pháp đã chấm dứt thương lượng đầu tư với lý do rằng chính phủ đòi phải đặt nhà máy tại miền trung, cách xa những cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong nước. 7000 hộ gia đình phải tái định cư ở nơi khác trước năm 2015 để có chỗ cho khu kinh tế Dung Quất. Một số người làm nghề đánh cá cũng đã nhận thấy có ít cá hơn vì tiếng động từ nhà máy. Thực tại thì công nghệ dây chuyền chế lọc dầu ở đây không phải là công ngệ mới nhất. Do vậy năng suất hoạt động giảm, sản lượng thấp mà giá thành vẫn cao hơn thế giới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN