TAILIEUCHUNG - BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH (Kỳ 2)

Các triệu chứng âm tính: - Đĩa thị: Bình thường. - Hệ mạch võng mạc: Bình thường. - Võng mạc nơi khác: Bình thường, võng mạc trong. Sự giảm thị lực nặng lâu dài (1/10) có liên quan đến sự tồn tại của phù hoàng điểm dạng nang, thoái hoá biểu mô sắc tố và tân mạch hắc mạc. Không phù, không có sắc tố, tân mạch, sẹo hoặc xuất huyết dưới võng mạc. - Dịch kính: Bình thường. * Chụp mạch huỳnh quang: Mạch ký huỳnh quang góp phần quan trọng trong chẩn đoán xác định bệnh, đặc biệt trong những trường hợp. | BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH Central serous chorioretinopathy Kỳ 2 Các triệu chứng âm tính - Đĩa thị Bình thường. - Hệ mạch võng mạc Bình thường. - Võng mạc nơi khác Bình thường võng mạc trong. Sự giảm thị lực nặng lâu dài 1 10 có liên quan đến sự tồn tại của phù hoàng điểm dạng nang thoái hoá biểu mô sắc tố và tân mạch hắc mạc. Không phù không có sắc tố tân mạch sẹo hoặc xuất huyết dưới võng mạc. - Dịch kính Bình thường. Chụp mạch huỳnh quang Mạch ký huỳnh quang góp phần quan trọng trong chẩn đoán xác định bệnh đặc biệt trong những trường hợp triệu chứng soi đáy mắt không điển hình. Hình ảnh thường gặp nhất là một chấm nhỏ tăng huỳnh quang từ bình diện sâu do rò từ biểu mô sắc tố võng mạc nó xuất hiện sớm càng về sau càng tăng dần về đậm độ và diện tích. Chất huỳnh quang toả lan vào khoang dưới võng mạc có thể hình tròn hình chổi lông hay vòi nước. Bọng bong thanh dịch có ranh giới thấy rõ dưới ánh sáng qua filtre phin lọc cho màu xanh lục. Trong quá trình chụp mạch huỳnh quang ở thì sớm nó thể hiện là một vùng giảm huỳnh quang do hiệu ứng che lấp huỳnh quang của hắc mạc. Đến thì muộn nó lại là một vùng tăng huỳnh quang nhẹ do hiện tượng khuếch tán dần chất Fluorescein từ điểm rò vào khoảng dưới võng mạc. Chụp cắt lớp võng mạc bằng OCT OCT Optic Coherence tomography - chụp cắt lớp bằng ánh sáng cố kết . Bong thanh dịch võng mạc nhận cảm biểu hiện bằng hình ảnh giảm tín hiệu hình thấu kính có thể kèm theo hình ảnh bong biểu mô sắc tố võng mạc giảm tín hiệu dưới lớp tăng tín hiệu của biểu mô sắc tố với kích thước 3 chiều. . Thể bong biểu mô sắc tố đơn thuần. Triệu chứng cơ năng Nếu vị trí bong biểu mô sắc tố không ở tại vùng hoàng điểm bệnh nhân sẽ không có hội chứng hoàng điểm. Đáy mắt Hình ảnh điển hình của bong biểu mô sắc tố là những tổn thương hình tròn màu vàng - xám bờ rõ nằm sâu tại lớp biểu mô sắc tố đội nhẹ võng mạc. Hình ảnh chụp mạch huỳnh quang Tăng huỳnh quang từ rất sớm với cường độ tăng dần ranh giới rõ không thay đổi kích thước theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN