TAILIEUCHUNG - Chương 3: Cơ sở toán học bản đồ

Bản đồ học đại cương là mô hình kí hiệu hình tượng không gian của các đối tượng , hiện tượng tự nhiên và xã hội , được thu nhỏ , được tổng hóa theo cơ sở toán học nhát định, nhằm phản ánh vị trí , sự phân bố không gian và mối tương quan giữa các đối tượng và hiện tượng và những biến đổi của chúng theo thời gian. | Chương 3 Cơ sở toán học bản đồ GVC Trần Thị Phụng Hà MSc Noi dung 4 5 3 0 4 Ca sa toan hoc ban dO bao gOm nhfrng vin dl gi -Ty le ban do -Bo cuc ban do -Sai so -Cac phep chieu ban do ty le nho -Cac phep chieu ban do ty le ldn Tỷ lệ bản đồ 4 5 3 0 4 B. Tỷ lệ bản đồ là gì Là tỷ số của giữa độ dài của một đoạn thẳng trên bản đồ và độ dài tương ứng nằm ngang của đoạn thẳng đó ngoài thực tế Tỷ lệ chung I Tỷ lệ riêng Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ Thước tỷ lệ thẳng Thước tỷ lệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN