TAILIEUCHUNG - THỜI CƠ TRONG KINH DOANH

Đó là các cơ hội, dịp may có khả năng đem lại hiệu quả và hiệu suất hoạt động kinh doanh tốt cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp biết tiếp nhận (tạo ra) và khai thác nó. Ví dụ, nhu cầu xã hội đột nhiên tăng lên về mặt loại sản phẩm tiêu dùng mà chỉ có doanh nghiệp (hoặc một số không nhiều các doanh nghiệp cùng ngành hàng) mới (đang) có. | THỜI CƠ TRONG KINH DOANH Đó là các cơ hội dịp may có khả năng đem lại hiệu quả và hiệu suất hoạt động kinh doanh tốt cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp biết tiếp nhận tạo ra và khai thác nó. Ví dụ nhu cầu xã hội đột nhiên tăng lên về mặt loại sản phẩm tiêu dùng mà chỉ có doanh nghiệp hoặc một số không nhiều các doanh nghiệp cùng ngành hàng mới đang có. Thời cơ là cái sẽ diễn ra trong tương lai cho nên nếu doanh nghiệp dự đoán được trước để chuẩn bị thì mới có thể đem lại hiệu quả. Người xưa thường nói thiên thời địa lợi nhân hoà là 3 yếu tố giúp cho doanh nghiệp có được kết quả tốt đẹp đột biến trong đó có yếu tố thiên thời thời cơ là yếu tố đứng đầu. Hồ Chủ tịch đã có câu thơ nói về việc này lỡ bước hai xe đành bỏ phí gặp thời một tốt cũng thành công. Để có thời cơ vấn đề hàng đầu là doanh nghiệp phải biết mở rộng các hoạt động đối ngoại và phải biết đầu tư thoả đáng cho khoa học công nghệ để có sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường khi thời cơ đến. Công cụ quan trọng để xử lý thời cơ là 1. Giám đốc phải mở rộng các mối quan hệ giao tiếp 2. Tạo đủ động lực để mọi người trong doanh nghiệp đồng lòng và quan tâm đến sự tồn vong của doanh nghiệp. 3. Sử dụng tốt bộ phận Marketing của doanh nghiệp 4. Có chính sách công nghệ hợp .