TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nằng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nằng Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí 2 Tên phí Mức phí Văn bản qui định 5 mức thu đăng ký chính thức đối với tàu có dung tích đăng ký dưới 500 GT là Phí đăng đồng GT-lần mức thu tối thiểu không dưới 1. ký tàu đồng từ 501 đến GT là biển đồng GT-lần từ 1601 GT đến là đồng GT-lần trên là đồng GT lần. Quyết định số 84 2005 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận 3 Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ 1. đề nghị Chủ tàu nộp gửi hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ quan sau Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Phòng Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nằng Giải quyết 2. thủ tục - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển không thời hạn - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản nêu rõ lý do thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật của tàu biển Các giấy chứng nhận an toàn kỹ thật có liên quan đến thay đổi kết cấu và thông số 2. kỹ thuật của tàu được tổ chức đăng kiểm cấp. Số bộ hồ sơ 01 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN